Փունջ Մը Լուսաւորող Ժպիտ Մասիս Արարատեանի Յիշատակին

Փունջ Մը Լուսաւորող Ժպիտ Մասիս Արարատեանի Յիշատակին Կորսնցուցինք Մասիս Արարատեանը. հայ ժողովուրդին` հայրենի եւ սփիւռքի հայութեան համար հաւասարապէս մեծ կորուստ է Մասիս Արարատեանի վերջին հրաժեշտը: Ու թէեւ ծերունազարդ, բայց մի՛շտ երիտասարդ արուեստագէտին կեանքի մոմը մարեցաւ, սակայն անոր անմար կրակը պիտի շարունակէ լուսաւորել մեր մութ ու լոյս օրերը, ճիշդ այնպէս, ինչպէս ըրած էր իր իմացական կեանքի…

Կռթնած Բեմարուեստին Առջեւ, Ինչպէս` Սուրբ Խորանին

Կռթնած Բեմարուեստին Առջեւ, Ինչպէս` Սուրբ Խորանին Յոյժ նշանակալից տարի է համասփիւռքեան թատերարուեստի համար 2023 թուականը. նշանակալից եւ անշուշտ` յատկացուցիչ, վասնզի   կը լրանայ ազգային մեծանուն երախտաւոր, գործարար, բեմադրիչ, բեմագիր, դերասան Գասպար Իփէկեանի (Կ. Պոլիս, 19 յունուար 1883 Պէյրութ,  30 դեկտեմբեր, 1952) ծննդեան 140-ամեակը: Վստահ ենք, որ տարին յոբելենական ըլլալէ զատ`  համասփիւռքեան թատերարուեստի ազգապահ գործունէութեան` ցայժմ իր…

Կատարուեցաւ «Հայկազեան Հայագիտական Հանդէս»ի 2022 Տարուան Զոյգ Գիրքերուն Շնորհահանդէսը

Կատարուեցաւ «Հայկազեան Հայագիտական Հանդէս»ի 2022 Տարուան Զոյգ Գիրքերուն Շնորհահանդէսը Հինգշաբթի, 19 Յունուար 2022ի երեկոյեան, Հայկազեան համալսարանի հանդիսասրահին մէջ տեղի ունեցաւ «Հայկազեան Հայագիտական Հանդէս»ի (ՀՀՀ) 2022 տարուան (42րդ հատոր) զոյգ գիրքերուն (42/1 եւ 42/2) շնորհահանդէսը՝ ներկայութեամբ Հայկազեան համալսարանի նախագահ վեր. դոկտ. Փօլ Հայտոսթեանի, հանդէսի հնագոյն աշխատակից, Հայաստանի Հանրապետութեան Գիտութիւններու ազգային ակադեմիոյ արտասահմանեան անդամ պատմաբան պատուակալ դոկտ.…

Պուլկար-Հայկական Մշակութային Տեղեկատուական Կեդրոնի Բացում Եւ Բժիշկ Կարապետ Կապրելեանի Անունով Փողոցի Անուանում

Պուլկար-Հայկական Մշակութային Տեղեկատուական Կեդրոնի Բացում Եւ Բժիշկ Կարապետ Կապրելեանի Անունով Փողոցի Անուանում 14 Յունուարին, Պուլկարիոյ Վառնա քաղաքի Կրաֆիթի ցուցասրահին մէջ տեղի ունեցաւ ՀԲԸՄի Վառնայի մասնաճիւղի «Հայկական Սուրբ Ծնունդ» ամէնամեայ բարեգործական պարահանդէսը, որ նպատակ ունէր կեանքի կոչել երկու կարեւոր նախաձեռնութիւններ: Առաջինը` Վառնայի մէջ բացումը կատարել պուլկար-հայկական մշակութային տեղեկատուական կեդրոնին, իսկ երկրորդը` Վառնայի փողոցներէն մէկը անուանել Վառնայի…

Լեզուական Փեթակ` Պուրճ-Համմուտը (2)

Լեզուական Փեթակ` Պուրճ-Համմուտը (2) Թրքագիտութեան  կայուն լսարան մը կը հանդիսանային Պուրճ-Համմուտի խնճոյքներն ու հարսանիքները, ուր տիրող լեզուն, բայց մանաւանդ երգերը միանուագ թրքերէն էին:  Արեւմտահայը ինք հայերէն երգել չէր գիտեր. պէտք եղաւ սպասել քանի մը տասնամեակ, որպէսզի Ատիս Հարմանտեանն ու Լեւոն Գաթրճեանը հայերէն երգէին, հայերէն երգելու մղէին, հայերէն երգել սորվեցնէին: Այնուհետեւ սունկի պէս բուսան երգիչները, որոնք…