Հայերէն Գրողը Պարտի Զգալ Ու Մտածել Հայու Պէս

Պէտք է Հայերէնի ամենահին եւ ամենատարածուն բառերէն եղած է պէտք-ը՝ հարկ, կարիք, պահանջ, ստիպում եւ այլն ու տուած է բազմաթիւ կայուն բառակապակցութիւններ՝ յատկապէս գրաբարի մէջ: Աշխարհաբարի մէջ  «պէտք է»  ձեւի տակ ան սկզբնապէս ծառայած է  կազմելու որեւէ բայի ապառնին՝ պէտք է երթամ-պէտք է երթաս-պէտք է երթայ, որ յետոյ իր տեղը զիջած է  պիտի երթամ–պիտի  երթաս-պիտի երթայ ըսելու: Այս…

Ժագ Ս. Յակոբեանի «Թէքէեան Վահան՝ Աստուածախոյզը» Գիրքը

Ժագ Ս. Յակոբեանի «Թէքէեան Վահան՝ Աստուածախոյզը» Գիրքը Բանաստեղծ Ժագ Ստեփան Յակոբեան մտերիմը ըլլալով հայ բանաստեղծութեան գագաթներէն Վահան Թէքէեանին, նաեւ քաջածանօթ անոր բանաստեղծական եւ գրական գործերուն, «գրական ու հոգեբանական վերլուծումի փորձ մը կ՛ընէ» ներկայացնելով զայն իբրեւ Աստուածախոյզ մը: Ան այս վերլուծումը կը հրատարակէ յուշագիրքի մը մէջ, որ կը կրէ «Թէքէեան Վահան՝ Աստուածախոյզը» խորագիրը, հրատարակութիւն Թէքէեան Մշակութային…

Լոյս տեսած է Վրէժ-Արմէնի «Ոստայն 17-Գրքապատում» հատորը

Լոյս տեսաւ Վրէժ-Արմէնի «Ոստայն 17-Գրքապատում» հատորը Դեկտեմբեր 2022-ին լոյս տեսաւ գանատահայ գրող Վրէժ-Արմէնի առցանց նոր հատորը, որ 65 տարուան վրայ գրուած յօդուածներու ժողովածու մըն է՝ կեդրոնացած գրքերու վրայ։ Հատորը կը պարունակէ 67 գրութիւններ, երկուքը անտիպ՝ բաժնուած հինգ գլուխներու՝ ժամանակագրական խմբաւորումներով (400 էջ): Իր յառաջաբանին մէջ հեղինակը դիտել կու տայ, որ «Հորիզոն»-ի խմբագրութիւնը վարած օրերուն ան գրած…

Թորոնթոյի մէջ բացուեցաւ «Մանուէլ աւագ սարկաւագ Շէհիրեան» գրադարանը

Թորոնթոյի մէջ բացուեցաւ «Մանուէլ աւագ սարկաւագ Շէհիրեան» գրադարանը Տարի մը առաջ, մեզմէ առ յաւետ բաժնուեցաւ Թորոնթոյի հայ գաղութի երէցներէն եւ Թորոնթոյի Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ նահապետ Մանուէլ աւագ սարկաւագ Շէհիրեանը: Արդարեւ, Կիրակի, 29 Յունուար 2023-ին, յաւարտ սուրբ եւ անմահ պատարագի, կատարուեցաւ բացումը «Մանուէլ աւագ սարկաւագ Շէհիրեան» գրադարանին, որ կը գտնուի եկեղեցւոյ ներքնասրահէն ներս: Օրուան հանդիսավար Արմէն…