Յայտնի եղան «Օրօրա»ի դափնեկիրները

Յայտնի եղան «Օրօրա»ի դափնեկիրները Սեպտեմ­բե­րի 19-ին Նիւ Եոր­­քի մէջ «Օրօ­­րա» մար­­դա­­­սիրա­­կան նա­­խաձեռ­­նութիւ­­նը յայ­­տա­­­րարեց 2024 թ. «Օրօ­­րա»ի հե­­րոս­­նե­­­րու անուննե­­րը, «Քլին­­թոն» հա­­մաշ­­խարհա­­յին նա­­խաձեռ­­նութեան ամե­­նամեայ մի­­ջոցառ­­ման ըն­­թացքին։ Այս հե­­րոս­­նե­­­րէն մէ­­կը դար­­ձաւ «Օրօ­­րա» մրցա­­նակի դափ­­նե­­­կիրը։ Շնորհման արա­­րողու­­թիւնը տե­­ղի պի­­տի ու­­նե­­­նայ 2024 թ. Մա­­յիսին, Լոս Ան­­ճե­­­լես։ 2024 թ. «Օրօ­­րա» մրցա­­նակի դափ­­նե­­­կիրը կը ստա­­նայ 1.000.000 ԱՄՆ տո­­լար պար­­գեւ եւ նո­­ւիրա­­տուու­­թեան շղթան…

Ուսուցիչներու Վերաորակաւորման Դասընթացքը Սկիզբ Առաւ

ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐՈՒ ՎԵՐԱՈՐԱԿԱՒՈՐՄԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՔԸ ՍԿԻԶԲ ԱՌԱՒ Ազգային Ուսումնական Խորհուրդի կազմակերպած ուսուցիչներու վերաորակաւորման միամեայ ծրագիրը սկիզբ առաւ Սեպտեմբեր 16-ին, մասնակցութեամբ աւելի քան 25 ուսուցիչներու, որոնք մեծ խանդավառութեամբ հետեւեցան դոկտ. Յակոբ Չոլաքեանի հայոց լեզուի եւ գրականութեան նուիրուած դասախօսութեան շարքի առաջին դասին։ Դասընթացքը պիտի ունենայ 18 դասապահեր եւ հայոց լեզուի եւ գրականութեան կողքին պիտի աւանդուին հայոց պատմութիւն, Հայ Եկեղեցի…