Մոսկուայի Լազարեան ճեմարան

Մոսկուայի Լազարեան ճեմարան   «Կարելի է համարձակ կերպով ըսել. եթէ չըլլային Լազարեանները եւ Ներսէս Աշտարակեցին, ռուսահայերը տակաւին շատ երկար թաղուած կը մնային ասիական խաւարին մէջ։ Անոնց դպրոցներն էին մեզ կեանքի հրաւիրողները։ Այդ դպրոցներէն էր, որ հայու խաւար հորիզոնին վրայ բացուեցաւ գարնանային առաւօտը։ Անոնք երկուորեակներ էին, միատեսակ կը մտածէին ու կը գործէին։ Երկուքին դաւանանքը միեւնոյնն էր,…

Մեր բառարանները, գրաբարն ու արեւմտահայ դպրոցը

Մեր բառարանները, գրաբարն ու արեւմտահայ դպրոցը 1.Մեր  բառարանները Այսօր  հայր Մեսրոպ Ճանաշեանի «Ծաղկաքաղ»-ը կը կարդայի, երբ Գրիգոր Զոհրապի գրիչին տակ գտայ արածադէմ («Ճէյրանը»),  շիջելափառ («Վիսպատէն»), արծաթել («Եղիա Տէմիրճիպաշեան»),  Զապէլ Եսայեանի գրիչին տակ՝ շրջանկար («Սիլիհտարի պարտէզները»), իսկ Սուրէն Պարթեւեանի գրիչին տակ՝ զոշոտող («Հայուհին») բառերը, որոնց… առաջին անգամ կը հանդիպէի: Ուրեմն հայերէնը այսպիսի բառե՞ր ունի եղեր… Եւ եթէ այո՜, հապա ո՞ւր էին ասոնք, մարդ քանի՞ կեանք պէտք…

2023-ի Միջազգային Հրանդ Տինք Մրցանակները

2023-ի Միջազգային Հրանդ Տինք Մրցանակները Միջազ­գա­յին Հրանդ Տինք Մրցա­նակը, ինչպէս ամէն տա­րի, այս տա­րի եւս յանձնո­ւեցաւ Սեպ­տեմբեր 15-ին՝ Հրանդ Տին­քի տա­րեդար­ձին օրը։ Այս տա­րի մրցա­նակը տրո­ւեցաւ Թուրքիայէն «Աչըք ռա­տիօ» ձայ­նասփիւ­ռի ալի­քին եւ Թուրքիոյ դուրսէն՝ Գո­լոմ­պիայէն, «Խո­զէ Ալե­ւար Ռեսթրե­փօ փաս­տա­բան­նե­րու հա­մախմբում»-ին։ Մրցա­նակին նպա­տակն է ըսել որ առան­ձին չեն այն կազ­մա­կեր­պութիւննե­րը եւ խմբակ­նե­րը, որ յոյս կը ներշնչեն…

«Հարսանիք լեռներում․․․»

Պահպանե՛նք, զարգացնե՛նք ու երիտասարդացնե՛նք արեւմտահայերէնը. ահա թէ ինչպէ՛ս Աշխարհացրիւ հայկական սփիւռքին կամ ընդհանրապէս հայութեան համար արեւմտահայերէնի պահպանումն ու զարգացումը պէտք է գերազա՛նց նշանակութիւն ունենան, կամ այդպէ՛ս կ’ակնկալուի առնուազն: Իբրեւ լեզուական եւ մշակութային հարստութիւն` արեւմտահայերէնը առանցքային տարր է հայկական ամուր ինքնութեան պահպանման համար՝ աշխարհի մը մէջ, ուր մշակոյթներու փոխազդեցութեան մնայուն ընթացքը մէկը միւսը կլանելու ենթահողը կը…