Հայութեան հպարտանքներէն՝ երաժշտահան, երաժշտագէտ Պետրոս Շուժունեան

Հայութեան հպարտանքներէն՝ երաժշտահան, երաժշտագէտ Պետրոս Շուժունեան Մոնթրէալաբնակ երաժշտագէտ, երաժշտահան փրոֆ. Պետրոս Շուժունեան մօտաւորապէս 50 տարի գործած ու ստեղծագործած է երաժշտութեան ոլորտին մէջ:  Անոր հետաքրքրութեան առանցքը կազմած է նուագախմբային, դաշնամուրային, սենեկային եւ  երգչախմբային երաժշտութիւնը: Եղած է  դասախօս Քեպէքի «Universite du Quebec a Montreal» համալսարանին մէջ: 1987-1988 եղած է Մոնթրէալի միջազգային օփերային փառատօնի գեղարուեստական ղեկավարի օգնական, 1988-1990՝…

Մի՛ ըսէք՝ օրեկան, ամսեկան, այլ ըսէք՝ օրական, ամսական, այլեւ՝ ժամական, շաբթական

ՄԻ՛ ԸՍԷՔ՝ ՕՐԵԿԱՆ, ԱՄՍԵԿԱՆ, ԱՅԼ ԸՍԷՔ՝ ՕՐԱԿԱՆ, ԱՄՍԱԿԱՆ, ԱՅԼԵՒ՝ ԺԱՄԱԿԱՆ, ՇԱԲԹԱԿԱՆ 1.Մի՛ ըսէք՝ օրեկան, ամսեկան` արեւելահայու պէս, այլ ըսէք՝ օրական, ամսական՝ հայու պէս, այլեւ՝ ժամական, շաբթական Հապա ինչո՞ւ ըսել՝  տարեկան… *   *    * Ասոնց բոլորին մէջ տարեկան-ը միակն է, որուն սկզբնաձեւը կը վերջանայ ի ձայնաւորով. հետեւաբար՝ տարի+ական > տարեկան Ուրեմն՝ ի+ա > ե: Նաեւ՝ բարի+արար > բարերար, ոսկի+արիչ > ոսկերիչ,  այգի+ա+պան >…

«Փիլիպարտէզ»Ի Գծով Ծրագիր

«ՓԻԼԻՊԱՐՏԷԶ»Ի ԳԾՈՎ ԾՐԱԳԻՐ Կը տեղեկանանք, որ «Արաս» հրատարակչութիւնը հրատարակած է պատանի ընթերցողներու ուղղեալ նոր գիրք մը, որ կը կոչուի՝ «Կեանքիս ամենէն աղուոր օրը»։ Այս գործի հեղինակն է Թինա Քոփմա, որ միեւնոյն ժամանակ գիրքը նկարազարդած է։ «Արաս»ի այս գիրքը խմբագրած է Սարին Աքպաշ։ Էջադրութիւնն ալ կատարուած է Մելիսա Արսէնեանի կողմէ։ «Արաս»ի այս նախաձեռնութիւնը կեանքի կոչուած է…

Լոյս Տեսաւ «Հայկազեան Հայագիտական Հանդէս Թիւ 43/1

Լոյս Տեսաւ «Հայկազեան Հայագիտական Հանդէս Թիւ 43/1 Լոյս տեսաւ «Հայկազեան» համալսարանի հայագիտական հանդէսի 2023 տարուան առաջին գիրքը: Ան իր 520 էջերուն մէջ, «Սփիւռքահայ իրականութեան մեծ բացական՝ հայ մտաւորականութեան դերակատարութիւն-ազդեցութիւնը» վերնագրեալ խմբագրականին կողքին, կ’ընդգրկէ արուեստագիտական, բանահիւսական, գրականագիտական, եկեղեցագիտական, ընկերաբանական, լեզուագիտական, պատմագրական ուսումնասիրութիւններ, հրապարակում մը, հաղորդումներ եւ երկու գրախօսական: «Հայկազեա»ն հայագիտական հանդէսը լոյս կը տեսնէ Հայկազեան համալսարանի…

Արդեօք Ռաֆֆին հո՞ս մկրտուած էր

Արդեօք Ռաֆֆին հո՞ս մկրտուած էր. Գրեց՝ Բագրատ Էսդուգեան Ճամբու տե­ւողու­թեամբ կը զրու­ցենք Սուրբ Սար­գիս Եկե­ղեց­ւոյ մէջ մեր ալ մաս­նա­կից դար­ձած Սուրբ Խա­չի տա­ղաւա­րի պա­տարա­գի ներշնչու­մով։ Ուրմիա ան­շուշտ որ հա­յաշատ քա­ղաք մը եղած է ան­ցեալին։ Այժմ մնա­ցոր­դա­ցը կը փոր­ձէ պա­հել, այդ ան­ցեալի յի­շատա­կը միայն։ Մեր առ­ջեւ գտնո­ւող Սալ­մաստն ալ շատ տար­բեր չէ այս առու­մով։ Անո­ւանի վի­պագիր…