Փառատօն 2023

Փանոս Ճերանեան – Մոնրէալ
Տիրուկ Կարապետեան Մարգարեան – Թորոնթօ
Վեհանոյշ Թեքեան – Նիւ Ճըրզի
Վահան Զանոյեան – ԱՄՆ
Սեւան Հանէշեան-Պետուրեան – Քալիֆորնիա
Սարգիս Քէլ Խաչերեան – Պէյրութ
Սագօ Արեան – Երեւան
Ռուբէն Ճանպազեան – Թորոնթօ/Երեւան
Նորա Պարութճեան – Փարիզ
Յարութիւն Պէրպէրեան – Մոնրէալ
Յարութ Վարդանեան – Հալէպ
Յակոբ Տլտլեան – Հալէպ/Երեւան
Մարուշ Երամեան – Գահիրէ
Համբիկ Մարտիրոսեան – Պէյրութ
Մարիանա Պէրթիզլեան – Հալէպ
Հրանդ Մարգարեան – Նիւ Եորք
Կարօ Արմենեան – Ուաշինկթըն
Ծովինար Յովակիմեան-Ղազարեան – Փորթլէնտ, Օրիկօն
Խորէն քհնյ. Պէրթիզլեան – Երեւան
Խաչիկ Տէր Ղուկասեան – Պուէնոս Այրես
Խաչիկ Տէտէեան – Պէյրութ
Երան Գույումճեան – Նիկոսիա
Գէորգ Պետիկեան – Փասատինա
Արթուն Կէպէնլիօղլու – Պոլիս
Արամ Քէթէնճեան – Պաղտատ
Անուշ Նագգաշեան – Երուսաղէմ
Անահիտ Սարգիսեան – Փարիզ
Ազնիւ Գարալէքեան Միքայէլեան – Պէյրութ