ՀԱՅԵՐԷՆՍ…

                              Գէորգ Պետիկեան

Հայերէնս…

Լեզուիս մարմին եւ ոգի տուող,

Իմ հարազատս՝ անխարդախ.

Աշխարհի հայութեան բերնին մէջ,

Միշտ կը փնտռեմ քեզ:

 

Հայերէնս…

Սիրտդ բառերուս մէջ տրափող,

ԴՈՒՆ դարաւոր, անուշ շարական.

Աշխարհի հայու անդաստանին մէջ,

Միշտ կը փնտռեմ քեզ:

 

Հայերէնս…

Կեանք ու ճակատագիր տուող,

Սերունդներ առաջնորդող ղեկավար.

Աշխարհի խոր ու լայն տարածքին մէջ,

Միշտ կը փնտռեմ քեզ:

 

Հայերէնս…

Երկինքէն իջած սրբութիւն,

Զիս ապրեցնող եւ ապրող ճառագայթ.

Իբրեւ հայուն անմահ ճանապարհ,

Միշտ պիտի փնտռեմ քեզ: