Երան Գույումճեան - Նիկոսիա

Յարութիւն Պէրպէրեան - Մոնրէալ

Նորա Պարութճեան - Փարիզ

Վահան Զանոյեան - ԱՄՆ

Վիգէն Յովսէփեան - ԱՄՆ

Խաչիկ Տէտէեան - Թորոնթօ

Սարգիս Քէլ Խաչերեան - Պէյրութ

Ազնիւ Գարալէքեան Միքայէլեան - Պէյրութ

Լեռնա Գարագիւթիւք - Պոլիս

Խաչիկ Տէր Ղուկասեան – Պուէնոս Այրես

Մարուշ Երամեան - Գահիրէ

Գէորգ Պետիկեան - Փասատինա

Անահիտ Սարգիսեան - Փարիզ

Ռուբէն Ճանպազեան – Թորոնթօ/Երեւան

Արա Ճուհարեան - Երեւան/Գերմանիա

Յակոբ Տլտլեան – Հալէպ/Երեւան

Փանոս Ճերանեան - Մոնրէալ

Թադէոս Եսայեան - Յորդանան

Սիւզան Խարտալեան - Սթոքհոլմ - Շուէտ

Ծովինար Յովակիմեան-Ղազարեան - Փորթլէնտ, Օրիկօն

Տիգրան Գաբոյեան - Երեւան

Կարօ Արմենեան - Ուաշինկթըն

Հրանդ Մարգարեան – Նիւ Եորք

Մարիանա Պէրթիզլեան - Հալէպ

Անուշ Նագգաշեան - Երուսաղէմ

Յարութ Վարդանեան - Հալէպ/Երեւան

Խորէն քհնյ. Պէրթիզլեան - Երեւան

Արամ Քէթէնճեան - Պաղտատ

Քրիստ Խրոյեան - Պէյրութ

Վեհանոյշ Թեքեան - Նիւ Ճըրզի