Գարուն էր, կը յիշե՞ս, երբ կռիւն սկսաւ:

 

Կարծեմ ձմեռ է հիմա՝ տարիներ յետոյ,

դեռ կը գրեմ,

արիւնն առատ է,

քերթուածը կը հոսի,

պատերազմ է միշտ

և յետոյ՝ ոչինչ:

Պատերազմ է և բառերը կը մեռնին,

անթաղ կը մնան,

յետոյ ի՞նչ…

պատերազմ է, հասկանալի է,

դիակները չեն հաշուեր:

 

 

Մութի խաւարման մասին

Որքան լոյսը փնտռես

մութն այնքան, եւ աւելի՛, պիտի խաւարանայ:

Սորվիր յանձնուիլ անոր,

գիշերանալ անառաւօտ,

գրել,

լռել

եւ անհետանալ:

Սեւ Խոռոչ մը ըլլալ

տիեզերքը կլանել

ՉԳՈՅանալ:

___________

Երբ լոյսերը մարին

և սրահի մէջ մնաս առանձին պաստառին դիմաց հսկայ,

յիշէ որ դուն չես հանդիսատեսը

այլ միւսները

որոնք ֆիլմերուն մէջ որ տեսար

մինակութիւնդ բեմականացուցին

որպէս կեանք

և մոռացում։

____________

Բառերու սէրն ամենակրքոտ

հաշմանդամեց գրիչս:

 

Աւարտն այս քերթուածին անկարելի է:

Իսկ միւսը,

որ սկսաւ այն ատեն,

չկայ արդէն:

 

Գիտեմ,

մահը չէ մոռցած զիս:

Եւ քերթուածն ալ օր մը պիտի վերջանայ:

 

Խաչիկ Տէր Ղուկասեան

Պուէնոս Այրէս

21.03.2024