Փառատօն 2022

Արամ Քէթէնճեան
Սագօ Արեան
Սարգիս Վահագն – Լոս Անճելըս
Խաչիկ Արսլանեան – Պոլիս
Արթուն Կէպէնլիօղլու – Պոլիս
Անուշ Նագգաշեան – Երուսաղէմ
Տիրուկ Մարգարեան Կարապետեան – Թորոնթօ
Սեդա Գրիգորեան – Լոս Անճելըս
Հրանդ Մ. Մարգարեան – Նիւ Եորք
Երան Գույումճեան – Նիկոսիա-Կիպրոս
Խաչիկ Տէտէեան – Պէյրութ
Վեհանոյշ Թեքեան – Նիւ Ճըրզի
Փանոս Ճերանեան – Մոնրէալ
Վահան Զանոյեան – ԱՄՆ
Տիգրան Գաբոյեան – Տուպայ
Սեւան Հանէշեան Պետուրեան – Քալիֆորնիա
Ռուբէն Ճանպազեան – Թորոնթօ
Յակոբ Նալպանտ Տլտլեան – Հալէպ
Մարիանա Պէրթիզլեան Ղազարեան – Հալէպ
Կարօ Արսլանեան – Քուէյթ
Խաչիկ Տէր Ղուկասեան – Պուէնոս Այրես
Թադէոս Եսայեան – Ամման
Գէորգ Պետիկեան – Փասատինա
Անահիտ Սարգիսեան – Փարիզ
Սարգիս Քէլ Խաչերեան – Պէյրութ
Յարութիւն Պէրպէրեան – Մոնրէալ
Յարութ Վարդանեան – Յարվարդ – Հալէպ
Մարուշ Երամեան – Գահիրէ
Համբիկ Մարտիրոսեան – Պէյրութ
Կարօ Արմենեան – Ուաշինկթըն
Թամար Գասպարեան Արսլանեան – Երեւան
Գրիգոր Պըլտեան – Փարիզ
Արա Ճուհարեան – Քինկսթաուն
Ազնիւ Գարալէքեան Միքայէլեան – Պէյրութ