Լոյս տեսած է «Յուշամատեան Հայաստանեայց Աւետարանական Եկեղեցւոյ 175-ամեայ տարեդարձին առթիւ» հատորը

Լոյս տեսած է «Յուշամատեան Հայաստանեայց Աւետարանական Եկեղեցւոյ 175-ամեայ տարեդարձին առթիւ» հատորը Այս տարի կը լրանայ Հայաստանեայց Աւետարանական եկեղեցւոյ 175-րդ տարեդարձը: Այս յոբելենական առիթով, բազմաթիւ ձեռնարկներու կարգին, լոյս տեսաւ «Յուշամատեան Հայաստանեայց Աւետարանական եկեղեցւոյ՝ 175-ամեայ տարեդարձին առթիւ» հատորը, զոր խմբագրած եւ աշխատասիրած է վերապատուելի տքթ. Վահան Յ. Թութիկեան: Ան յուշամատեանի յառաջաբանին մէջ կը գրէ, որ Հայց. Աւետարանական…