Տերսիմը Մալխասի «Զարթօնք» Վէպին Մէջ

Նախաբան   Շատ մը հայերու համար, որոնք ծնած ու մեծցած են Սփիւռքի մէջ 20-րդ դարու կէսէրէն մինչեւ նոյն դարու վերջը, «Զարթօնք»ը կը նկատուի հայկական յեղափոխական շարժումը ներկայացնող գրական հիմնական գործը։ Աշխատութեան մէջ կը գտնենք վիպականացած իրադարձութիւններ, զորս հեղինակը՝ Մալխասը անձամբ ապրած է իբրեւ Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութեան նուիրեալ անդամ։ Վէպը ծաւալուն գործ մըն է, բաղկացած է…

Հայերը եւ քննական մտածողութեան (critical thinking) հրամայականը

Հայերը եւ քննական մտածողութեան (critical thinking) հրամայականը Կասկածէ վեր է որ ընկերութեան մը, ազգի մը կամ որեւէ խմբաւորումի ողնայարը կը հանդիսանայ երիտասարդ տարրը, որ իբրեւ քաթալիսդ մղում կու տայ շարժումներու կամ պատճառ կը դառնայ ընկերային անդամալուծութեան: Եթէ ընկերութիւն մը առողջ է, անպայման որ ունի երիտասարդութիւն մը, որ զայն կ՝առաջնորդէ դէպի առաջ՝ յառաջդիմութեան, ընկերային դրական փոփոխութիւններու,…

Ենովք Արմէն բառաստեղծը

Ենովք Արմէն բառաստեղծը Ենովք Արմէն. այս անունը կը կրէր Եղեռնի նախօրեակին պոլսահայ  հրապարակին վրայ ամենաբարձր աղմկող մարդը: Իր կեանքի 84 տարիներուն (1883−1968) ոչ մէկ վայրկեանը հանգիստ նստած է ան. խմբագրած է ութ-տասը թերթ, գրած ու հրատարակած է ութ-տասը հատոր գիրք,− որոնց ոչ մէկը կը կարդացուի այսօր,−  ըրած է թարգմանութիւններ, մասնակցած է  ազգային-հասարակական բոլոր գզուըռտուքներուն, կռուած…