Զահրատի 100 ամեակի առիթով

Զահրատի 100 ամեակի առիթով   Զահրատ ու­սա­նողա­կան տա­րինե­րուն երբ բա­­նաս­­տեղծու­­թեան ծի­­րէն ներս կը մտնէր՝ ար­­դէն իսկ իր քնա­­րական ինքնա­­տիպ ոճը երաշ­­խա­­­ւորած էր։ Սկսնակ մը ըլ­­լա­­­լով հան­­դերձ. գրե­­թէ վա­­ղահաս փոր­­ձա­­­ռու մըն էր։ Իր աշա­­կեր­­տութեան շրջա­­նի գրա­­կանու­­թեան տետ­­րակնե­­րուն մէջ ան­­տիպ մնա­­ցած բա­­նաս­­տեղծա­­կան առա­­ջին փոր­­ձե­­­րը, որ ան­­ձամբ կար­­դա­­­ցած եմ, տե­­սանե­­լի կը դարձնեն եւ զար­­մա­­­նալիօրէն կը պար­­զեն իր յատ­­կանշա­­կան քնա­­րեր­­գութեան…

Գումգա­բուի ձկնորսներն ու մե­րամեթ­ճի կի­ները

Գումգա­բուի ձկնորսներն ու մե­րամեթ­ճի կի­ները Լուսանկար՝ ԱՐԱ ԿԻՒԼԵՐ   Արա Կիւ­­լե­­­րին հա­­մար, իր լու­­սանկար­­նե­­­րը պատ­­մութեան ար­­ձա­­­նագ­­րութիւններ էին։ Կիւ­­լե­­­րի ստեղ­­ծա­­­գոր­­ծած տե­­սողա­­կան պատ­­մութեան շար­­քին, ամէ­­նէն շատ իր հետ նոյ­­նա­­­ցող նկար­­նե­­­րը Պոլ­­սոյ սեւ-ճեր­­մակ տե­­սարան­­ներն էին։ Արա Կիւ­­լեր կ՚ըսէ, որ ինչ որ այ­­սօր կը տես­­նենք իբ­­րեւ «հին իս­­թանպուլ» խոր­­քին մէջ հին իս­­թանպու­­լը չէ, իսկ ինք կա­­րողա­­ցած է քա­­ղաքին հին…

Գրադարանները. Մարուշ Երամեան

Պրիսմակէս. ԳՐԱԴԱՐԱՆՆԵՐԸ Առաջին գրադարանը որ տեսեր եմ, Հալէպի Տիգրանակերտի Հայրենակցական Միութեան գրադարանն էր եւ Երիտասարդականի գրադարանը: Արդէն երկուքը նոյն փողոցին՝ Թիլէլի վրայ կը գտնուէին, առաջինը՝ Հոգետունին մէջ, երկրորդը՝ ուղղակի փողոցին վրայ գտնուող ակումբէն ներս: Մինչեւ օրս կը յիշեմ մուտքը, բակը իր խաղաղութեամբ եւ Հալէպի դեղին քարերով սալայատակուած, իսկ ձախին՝ գրադարանը, ուր Միհրանն ու Այտան կ’աշխատէին…

Վերյիշելով Դանիէլ Վարուժանն ու իր «Դերենիկը»

ՎԵՐՅԻՇԵԼՈՎ ԴԱՆԻԷԼ ՎԱՐՈՒԺԱՆՆ ՈՒ ԻՐ «ԴԵՐԵՆԻԿԸ» Համացանցային տեղեկասփիւռներու ճամբով լուր մը տարածուեցաւ. ԳալիՖորնիոյ մէջ (Սան Պերնանտինօ), 12 Հոկտեմբերին, մահացեր էր մեծանուն բանաստեղծ Դանիէլ Վարուժանի մէկ թոռնուհին։ Անունը՝ Ռոննի ՍաՖրազեան։ Կ’ըսուէր, թէ 78 տարեկան էր։ Իրականութեան մէջ՝ անկարեւոր լուր մըն էր, քանի որ ողբացեալը հայ կեանքին ու մշակութային մեր ապրումներուն հետ մասնաւոր առնչութիւն մը չունէր, չէր…

Աբրահամ Ալիքեան. աքսորի բանաստեղծ

Աբրահամ Ալիքեան. աքսորի բանաստեղծ «Աբրահամ Ալիքեանը, առաջիններից ու եզակիներից մէկը մեզանում, առաջին իսկ հնարաւորութեամբ յայտնում է իր ցաւն ու դառնութիւնը, գրելով «Կարմիր ագիտացիայի եւ սպիտակ ակացիայի մասին» դառնութեամբ լի յօդուածը, պահանջելով ասել ճշմարտութիւնը եւ հաշիւ պահանջելով Անդրանիկ Թէրզեանի, Հրանտ Տէւէճեանի եւ շատ-շատերի համար:Բայց ճահիճը լռում է, եւ բորբոսը, սովետական կեանքի դափնեկիր ու պսակաւոր բորբոսը շարունկում…

Եզակի ընտրանի մը՝ «Կապոյտ երազ»

Եզակի ընտրանի մը՝ «Կապոյտ երազ» ԿԱՊՈՅՏ ԵՐԱԶ – Ծովաբոյր ընտրանի ստանպուլահայ պատմուածքի», քաղեց եւ հրատարակութեան պատրաստեց Սեւան Տէիրմենճեան, Արաս հրատարակչութիւն, Ա. տպագր. յունուար 2022, Բ. տպագր. սեպտեմբեր 2023, Ստանպուլ, 384 էջ Կողքը՝ Մելիսա Արսէնեանի, կողքի եւ ներդիր լուսանկարները (բացի մէկէն)՝ Արայ Կիւլէրի: Հատորը կը բաղկանայ չորս բաժիններէ՝ «Ծով», «Նաւամատոյց», «Նաւ», «Կղզի», որոնք կը յաջորդեն Ս.…

Արփիի առաջին փայլերը. Գրախօսական դեռ լոյս չտեսած գիրքերու համար

Արփիի առաջին փայլերը. Գրախօսական դեռ լոյս չտեսած գիրքերու համար Լոս Ան­­ճե­­­լըս քա­­ղաքի մէջ հիմ­­նո­­­ւած Ար­­փի հրա­­տարակ­­չա­­­տու­­նը փայլ մը կը խոս­­տա­­­նայ սփռել հայ­­կա­­­կան պա­­տանե­­կան գրա­­կանու­­թեան վրայ, ճիւղ մը, որ սփիւռքի մէջ նօսր է, եթէ հա­­մեմա­­տուի ման­­կա­­­կան եւ արո­­ւես­­տա­­­կան գրա­­կանու­­թեան հետ։ Հայ­­կա­­­կան գրա­­խանութնե­­րու մէջ սա­­կաւա­­թիւ են արեւմտա­­հայե­­րէն, ար­­կա­­­ծախնդրա­­կան, պատ­­մա­­­կան կամ սի­­րային այն վի­­պակ­­նե­­­րը, որոնք 12-18 տա­­րեկան­­նե­­­րու հա­­մար…

«Հալէպի Ողբերգութիւն»… Սփիւռքահայութեան Գոյատեւումը

«Հալէպի Ողբերգութիւն»… Սփիւռքահայութեան Գոյատեւումը 1- Յիշարժան հրատարակութիւններու համառօտ ակնարկ Հալէպահայ արժանաւոր գրագէտներ, քաջածանօթ  մտաւորականներ, հայ մամուլի յանձնառու հրապարակագիրներ ինչպէ՞ս պիտի չարտայայտէին ու չարձագանգէին Սուրիոյ եւ մանաւանդ Հալէպի տագնապին մասին ականատեսի իրենց վկայութիւնները, փորձառութիւնը: Հրատարակուած գիրքերը,  գեղարուեստական արձակ թէ չափածոյ գրականաշունչ յատկութեամբ, ո՛չ միայն գրող անհատին զգացումները, այլեւ միտքն ու հոգին ջրդեղող սրտազեղ պարունակութեամբ հրատարակութիւններ են,…

Սեդրակ Կէպէնլեան եւ Հալէպի հայերէն առաջին օրաթերթը

Սեդրակ Կէպէնլեան եւ Հալէպի հայերէն առաջին օրաթերթը Եթէ պրպտենք Հալէպի հայ գաղութին յետեղեռնեան շրջանի հարիւրամեայ պատմութիւնը ու մասնաւորաբար՝ հոն հրատարակուած հայերէն պարբերականներու ցուցակները, պիտի հաստատենք, որ Սփիւռքի այս մայր գաղութին մէջ լոյս ընծայուած են եօթը հայերէն ՕՐԱԹԵՐԹԵՐ: Օրաթերթերու հրատարակութիւնը Հալէպի մէջ սահմանափակուած կը մնայ 45 տարուան ժամանակաշրջանի մը ծիրով, որ կ’երկարի 1918-1963: Այս վերջին թուականէն…

Թենի Արլէնի Հետ Պահ Մը՝ Գլուխ Գլխի

Թենի Արլէնի Հետ Պահ Մը՝ Գլուխ Գլխի «Երբ խօսեցաւ, բառերով չխօսեցաւ, Իր բառերը աստղերու պէս ձեռքերուս մէջ ինկան» Թենի Արլէն Թենի Արլէն Ձեռքիս է ամերիկածին բանաստեղծուհի, վաղամեռիկ Թենի Արլէնի բանաստեղծութիւններու «Կիրքով Ըսելու՝ Ինչո՞ւ Հոս Եմ» գրքոյկը, Երեւան, ԱՐԻ գրականութեան հիմնադրամի հովնաւորութեամբ լոյս տեսած։ Ծնած ու հասակ առած է կեդրոնական Քալիֆորնիոյ հայկական համայնքներէ հեռու շրջանի մը…