«Հեքիաթներ»ը՝ պատմումի ուսուցանող դիտաւորութեամբ

«Հեքիաթներ»ը՝ պատմումի ուսուցանող դիտաւորութեամբ Մանկապատանեկան գրականութեան անդաստանը, մանկական թատրոնը եւ ընդհանրապէս կրթադաստիարակչական եւ մանկավարժական, մատղաշ սերունդին բարեկրթութիւնը ուսուցանող արուեստը հիմնուած է նախ՝ պատմելու, նորութիւններ փոխանցելու, ընդունակութիւններ եւ շնորհքներ պեղելու, տաղանդներու բացայայտումներ կատարելու, երեւակայութիւնը ընդլայնելու, մտածելու հմտութիւնները զարգացնելու հանգրուաններու վրայ, որոնք հիմնուած են ծրագիրներու օգնութեամբ։ Ի վերջոյ հիմնական եւ վերադաս թիրախն է ոգեշնչել, ստեղծագործական հոգին յայտնաբերել,…

Սիրան Սեզայի «խորտակուած Կեանքեր» Վէպի Ողջունելի Հրատարակութիւնը

Սիրան Սեզայի ՙխորտակուած Կեանքեր՚ Վէպի Ողջունելի Հրատարակութիւնը   2023 տարին կը զուգադիպի Սիրան Սեզայի (Զարիֆեան) ծննդեան 120-ամեակին: Գրագիտուհի, հրապարակագիր, հրապարակախօս եւ հասարակական դէմք Սիրան Սեզա շարունակողը եղաւ զինք նախորդող ժամանակաշրջանի ականաւոր կին դէմքերուն`  Սրբուհի Տիւսաբի, Սիպիլի, Զապէլ Եսայեանի եւ Հայկանուշ Մառքի, սփիւռքահայ իրականութեան մէջ: Ան կնոջ իրաւունքներու պաշտպանութեան համար մտատիպար ունեցաւ Սրբուհի Տիւսաբը, մինչ իր…

Ներսէս Շնորհալիի 850-ամեակի առթիւ

Ներսէս Շնորհալիի 850-ամեակի առթիւ Զանազան առիթ­­նե­­­րով յի­­շուե­­ցաւ թէ այս տա­­րի կը նշենք հայ հո­­գեւոր գրա­­կանու­­թեան մե­­ծանուն բա­­նաս­­տեղծ Սուրբ Ներ­­սէս Շնոր­­հա­­­լիի 850-ամեայ յո­­բելեանը։ Այդ յո­­բելեանի ծի­­րէն ներս յա­­ճախ յի­­շուե­­ցաւ նաեւ անոր հե­­ղինա­­կած «Առա­­ւօտ Լու­­սոյ» շա­­րակա­­նը։ Ան յաղ­­թա­­­հարած է բա­­զում դա­­րերու աւե­­րիչ ազ­­դե­­­ցու­­թիւնը եւ յա­­ջողած է պա­­հել ամուր այժմէակա­­նու­­թիւն։ Անոր այժմէակա­­նու­­թեան մա­­սին կը յի­­շեմ ապ­­րում մը, որ…

«Եգիպտական երգիծանկարչութեան յիշողութիւնը». Եգիպտոսի մէջ մեծ շուքով նշուեցաւ Ալեքսանտր Սարուխանի 125-ամեակը

«Եգիպտական երգիծանկարչութեան յիշողութիւնը». Եգիպտոսի մէջ մեծ շուքով նշուեցաւ Ալեքսանտր Սարուխանի 125-ամեակը Եգիպտոսի մէջ հանդիսաւորութեամբ տօնած են հայ մեծանուն երգիծանկարիչ, հրապարակախօս Ալեքսանտր Սարուխանի ծննդեան 125-ամեակը: Յոբելենական հանդիսութիւնները տեղի ունեցած են «Եգիպտական երգիծանկարչութեան յիշողութիւնը» ծրագրի ծիրէն ներս՝ Աղեքսանդրիոյ գրադարանին պատկանող «Ալսանարի» պատմական տան մէջ: Միջոցառման ներկայ եղած են թէ՛ եգիպտահայ համայնքի աշխարհիկ եւ հոգեւոր իշխանութեան ներկայացուցիչներ, Սարուխանի…

Սփիւռքահայ իրականութեան մեծ բացական՝ հայ մտաւորականութեան դերակատարութիւն-ազդեցութիւնը

Սփիւռքահայ իրականութեան մեծ բացական՝ հայ մտաւորականութեան դերակատարութիւն-ազդեցութիւնը «Հայկազեան» Հայագիտական Հանդէս թիւ 43/1 Խմբագրական   Ոչ-վարդապետական մտածումը, խօսքի եւ գործի ազատութիւնը շարժիչ ուժ կը հանդիսանան որեւէ հասարակութեան զարգացումին: Մտաւորականը, որ հասարակութեան հարցերը առարկայօրէն բարձրաձայնող անհատն է ու կը պայքարի զգուշաւոր, յարմարող, քարացած ըմբռնումներու եւ մտածելակերպի դէմ, կը հանդիսանայ հասարակութեան բարօր զարգացման հիմնատարր: Իր յատկանշական արժանիքներով, ինչպիսիք…

Արդեօք Ռաֆֆին հո՞ս մկրտուած էր

Արդեօք Ռաֆֆին հո՞ս մկրտուած էր. Գրեց՝ Բագրատ Էսդուգեան Ճամբու տե­ւողու­թեամբ կը զրու­ցենք Սուրբ Սար­գիս Եկե­ղեց­ւոյ մէջ մեր ալ մաս­նա­կից դար­ձած Սուրբ Խա­չի տա­ղաւա­րի պա­տարա­գի ներշնչու­մով։ Ուրմիա ան­շուշտ որ հա­յաշատ քա­ղաք մը եղած է ան­ցեալին։ Այժմ մնա­ցոր­դա­ցը կը փոր­ձէ պա­հել, այդ ան­ցեալի յի­շատա­կը միայն։ Մեր առ­ջեւ գտնո­ւող Սալ­մաստն ալ շատ տար­բեր չէ այս առու­մով։ Անո­ւանի վի­պագիր…

«Հարսանիք լեռներում․․․»

Պահպանե՛նք, զարգացնե՛նք ու երիտասարդացնե՛նք արեւմտահայերէնը. ահա թէ ինչպէ՛ս Աշխարհացրիւ հայկական սփիւռքին կամ ընդհանրապէս հայութեան համար արեւմտահայերէնի պահպանումն ու զարգացումը պէտք է գերազա՛նց նշանակութիւն ունենան, կամ այդպէ՛ս կ’ակնկալուի առնուազն: Իբրեւ լեզուական եւ մշակութային հարստութիւն` արեւմտահայերէնը առանցքային տարր է հայկական ամուր ինքնութեան պահպանման համար՝ աշխարհի մը մէջ, ուր մշակոյթներու փոխազդեցութեան մնայուն ընթացքը մէկը միւսը կլանելու ենթահողը կը…

Հայկական «փափուկ ուժը» սփիւռքի մէջ

Հայկական «փափուկ ուժը» սփիւռքի մէջ Ճարտարապետ Մարտիրոս Ալթունեանի անունով փողոց Պէյրութի մէջ. «հայկական փափուկ ուժի» օրինակ մը Վերջերջս հրապարակային քննարկման նիւթ կը դառնայ «փափուկ ուժ» (soft power) եզրը եւ անոր դերակատարութիւնը հայ իրականութեան մէջ: Փափուկ ուժի յղացքը հասկնալու համար բնականօրէն պէտք է դարձնել մետալը, ուր իշխող է «կարծր ուժ»ը (hard power). առանց մէկուն կարելի չէ…

«Դիցաբանական Առասպելներ» (Tales Of The Myths). Նարա Էքսիկեանի Գրական Սխրանքը

«Դիցաբանական Առասպելներ» (Tales Of The Myths) Նարա Էքսիկեանի Գրական Սխրանքը Նարա Էքսիկեան Իրեն Տարեկից Բազմահազար Պարմանի-Պարմանուհիներուն Նման  Երկրորդական Վարժարանէն Շրջանաւարտ Պիտի Ըլլայ Յունիս 2025 Թուականին։ Բայց Մինչ Այդ Ան Հետաքրքրական Ճամբորդութեան Մը Ձեռնարկած Է, Տեսակ Մը Ուխտագնացութիւն՝ Իր Երազներու Եւ Իղձերու Իրագործման Հետամուտ։ Այդ Երազներու Եւ Իղձերու Հետապնդումի Եւ Իրագործումի Ճամբուն Վրայ Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներուն…

Ինքնատիպ հայկական գիրք՝ գտնուած Իսթանպուլի Քաղաքապետարանի գրադարանին մէջ

Ինքնատիպ հայկական գիրք՝ գտնուած Իսթանպուլի Քաղաքապետարանի գրադարանին մէջ Իսթանպուլի քաղաքապետարանի Թաքսիմի «Աթաթիւրք» գրադարանէն ներս պահուող հայերէն եւ հայատառ թրքերէն գիրքերը հետազօտելու ընթացքին (2017-2020-ին) հայաստանցի մատենագէտներ անոնց մէջ գտած են գիրքեր, որոնք կը բացակային Հայաստանի Ազգային գրադարանին մէջ, որ, ինչպէս յայտնի է՝ կը նկատուի հայատառ տպագիր գրականութեան ամենէն մեծ պահոցը աշխարհին մէջ: Իսթանպուլի քաղաքապետարանի «Աթաթիւրք» գրադարանին…