Հայկազեան Համալսարան. Մետաղաշերտերու Վրայ Հայկական Զարդանախշեր Դրոշմելու Դասընթացք

Հայկազեան Համալսարան. Մետաղաշերտերու Վրայ Հայկական Զարդանախշեր Դրոշմելու Դասընթացք 13 մայիս 2024-ին սկիզբ առաւ Հայկազեան համալսարանի ուսանողական արտադասարանային գործունէութեանց բաժանմունքին նախաձեռնած մետաղաշերտերու վրայ հայկական զարդանախշեր դրոշմելու դասընթացքը: Ծրագիրը արդիւնքն է Հայաստանի Յովհաննէս Շարամբէեանի անուան  ժողովրդական արուեստներու թանգարանի հետ Հայկազեան համալսարանի հաստատած գործակցութեան: Դասընթացքը կ՛իրականացնեն գիւմրեցի ծանօթ դարբին Յովհաննէս Մընոյեանը եւ թանգարանի փոխտնօրէն  Գայիանէ Ասլանեանը: Աշխատանոցը պիտի…

Զահրատի ոգեկոչում Էսայեան Ս. Միութեան մէջ

Զահրատի ոգեկոչում Էսայեան Ս. Միութեան մէջ   10Մա­­յիս թո­­ւակա­­նը Զահ­­րա­­­տի ծննդեան օրն է, որ յի­­շատա­­կուե­­ցաւ Էսաեան Սա­­նոց Միու­­թեան մէջ կազ­­մա­­­կեր­­պո­­­ւած մի­­ջոցա­­ռու­­մով։ Հոծ բազ­­մութիւն մը փու­­թա­­­ցած էր այս յա­­տուկ ձեռ­­նարկին ներ­­կայ գտնո­­ւելու հա­­մար։ Ներ­­կայ էր Թուրքիոյ Հա­­յոց Պատ­­րիարք Սա­­հակ Բ., Արամ Արք. Աթէ­­շեան, Հայ Կա­­թողի­­կէ հա­­մայնքի վի­­ճակա­­ւոր Արհ. Լե­­ւոն Արք. Զէ­­քիեան, ՀՀ ներ­­կա­­­յացու­­ցիչ Նաիրի Պետ­­րո­­­սեան եւ…

Զահրատի 100 ամեակի առիթով

Զահրատի 100 ամեակի առիթով   Զահրատ ու­սա­նողա­կան տա­րինե­րուն երբ բա­­նաս­­տեղծու­­թեան ծի­­րէն ներս կը մտնէր՝ ար­­դէն իսկ իր քնա­­րական ինքնա­­տիպ ոճը երաշ­­խա­­­ւորած էր։ Սկսնակ մը ըլ­­լա­­­լով հան­­դերձ. գրե­­թէ վա­­ղահաս փոր­­ձա­­­ռու մըն էր։ Իր աշա­­կեր­­տութեան շրջա­­նի գրա­­կանու­­թեան տետ­­րակնե­­րուն մէջ ան­­տիպ մնա­­ցած բա­­նաս­­տեղծա­­կան առա­­ջին փոր­­ձե­­­րը, որ ան­­ձամբ կար­­դա­­­ցած եմ, տե­­սանե­­լի կը դարձնեն եւ զար­­մա­­­նալիօրէն կը պար­­զեն իր յատ­­կանշա­­կան քնա­­րեր­­գութեան…

Վտանգը

Վտանգը Մենք իրար անցանք, երբ ըսուեցաւ, թէ UNESCO-ն արեւմտահայերէնը մեռնող լեզուներու շարքին դասած է: Իրար անցանք, մերժեցինք, ճիշդ չէ ըսինք, եւ արեւմտահայերէնը պահպանելու համար աշխատանքներ տարուեցան՝ խորհրդաժողովներ, հայրենի կառավարութեան ուղղուած դիմումներ, որ եթէ սփիւռքը ի վիճակի չէ, գոնէ Հայաստանը իր վրայ վերցնէ արեւմտահայերէնը փրկելու առաքելութիւնը: Արեւմտահայերէնի գիտակներ սկսան համացանցի միջոցով արեւմտահայերէն սորվեցնել՝ սխալները սրբագրելով, նոյնիսկ…