Վրացահայ Արմէն Բայանդուրեանը Մրցանակի Արժանացած է

Վրացահայ Արմէն Բայանդուրեանը Մրցանակի Արժանացած է   Թբիլիսիի Պետրոս Ադամեանի անուան պետական հայկական դրամատիկական թատրոնի գեղարուեստական ղեկավար Արմէն Բայանդուրեանը վրաց թատրոնի օրուայ առիթով` վրաց գիր-գրականութեան զարգացման գործում ունեցած աւանդի համար արժանացել է Սանդրօ Ախմետելիի անուան մրցանակի: Յունուարի 14ը նշւում է վրացական թատրոնի օր, որը կազմակերպւում եւ իրականացւում է Վրաստանի թատերական միութեան գործիչների եւ մշակոյթի նախարարութեան…

Բարձրացուեցան Հայ-Ամերիկեան Թանգարանի Պողպատեայ Առաջին Գերանները

Բարձրացուեցան Հայ-Ամերիկեան Թանգարանի Պողպատեայ Առաջին Գերանները Կլենտէյլի մէջ շինարարութեան տարածքին վրայ բարձրացուեցան Հայ-ամերիկեան թանգարանի կառուցային առաջին գերանները: Յատուկ այս հիմնաքարը պաշտօնապէս սկիզբը կը դնէ մշակութային եւ կրթական կեդրոնի շինարարութեան երկրորդ հանգրուանին: Յաւելեալ հետաքրքրական նորութիւններ` շուտով:

«Փլող դպրոցներ». Յակոբ Չոլաքեանէն նոր հատոր՝ Երեւանի մէջ

Յակոբ Չոլաքեանէն նոր հատոր՝ Երեւանի մէջ Օրերս Երեւանի մէջ լոյս տեսած է բնիկ քեսապցի մտաւորական եւ բանասէր ՝ Դոկտ. Յակոբ Չոլաքեանի նոր հատորը՝ «Փլող դպրոցները» խորագրով։ Այս մասին Չոլաքեան գրառում կատարած է իր դիմատետրեան էջին։ Ստորեւ՝ գրառումը Լոյս տեսաւ պատմուածքներու եւ ակնարկներու շարքս «Փլող դպրոցներ» Երեւան 2024, 180 էջ Գիրքը կը պատմէ հնամենի հայ գիւղի…

«Պուրակ» արեւմտահայերէն հարթակի մեկնարկ

«Պուրակ» հարթակի մեկնարկ Հա­մազ­գա­յինի Մե­լանքթոն եւ Հայկ Արսլա­նեան Ճե­մարա­նի տնօ­րէնու­թիւնը ու­րա­խու­թեամբ կը յայ­տա­րարէ 7-10 տա­րեկան երե­խանե­րու հա­մար արեւմտա­հայե­րէնով պատ­րաստո­ւած գի­տելիք­նե­րու եւ նիւ­թե­րու շտե­մարան՝ «Պու­րակ» հար­թա­կի մէկ­նարկը։ «Պու­րակ»ը ծնունդ առաւ Գա­լուստ Կիւլպէն­կեան Հիմ­նարկու­թեան Հայ­կա­կան Հա­մայնքնե­րու Բա­ժան­մունքի հո­վանա­ւորու­թեամբ։ Ծրա­գիրին նպա­տակն է զարկ տալ արեւմտա­հայե­րէնի բա­ռամ­թերքի ու լե­զուամ­տա­ծողու­թեան զար­գացման եւ այ­լա­զանել արեւմտա­հայե­րէնով դա­սաւան­դո­ւող նիւ­թե­րու մա­տուցման եղա­նակ­նե­րը՝ առա­ւել եւս…

Աշխարհ մը նամակներու մէջ. Մարուշ Երամեան

Աշխարհ մը նամակներու մէջ Վերջին յօդուածիս՝ «Սիրոյ Պատմութիւն Մը» ստեղծած հետաքրքրութիւնը, մանաւանդ ընթերցողներէն մէկուն շեշտը «… պիտի դարձնէր զիրենք կարեւոր` Սփիւռքի նոր ժամանակներու պատմութեան համար»  մտածել տուաւ, որ թերեւս լաւ կ’ըլլայ մանրամասնել «կարեւոր՝ Սփիւռքի պատմութեան համար» բաժինը եւ ներկայացնել հատորին յառաջաբանը, յապաւումներով: Թէեւ ճիշդ 107 տարիներ անցած են այս հատորին առաջին նամակին գրութենէն, սակայն նամակներու…