Այնճարը համահայկական արժէք է, եւ անոր հայեցի դիմագիծի պահպանումը` առաջնահերթութիւն

Այնճարը համահայկական արժէք է, եւ անոր հայեցի դիմագիծի պահպանումը` առաջնահերթութիւն   Բովանդակ հայութեան եւ Հայաստանի, ինչպէս նաեւ լիբանանահայ համայնքի ապրած ճակատագրորոշ այս փուլին, Մուսա լերան 106-ամեակի եւ Այնճարի հիմնադրութեան 82-ամեակի նշումը ժամանակակից խորիմաստ նոր պատգամներով եւ մտածումներով կը ներկայանայ մեզի: Մուսա լերան ժողովուրդին ցուցաբերած համաժողովրդային դիմադրութիւնը, կերտած հերոսապատումը եւ այնճարահայութեան լինելու ու արարելու կամքը, հայոց…

Հրատարակուած է «Կը խօսին Քընալը կղզիի հայերը» գիրքը

Հրատարակուած է «Կը խօսին Քընալը կղզիի հայերը» գիրքը Այս գիրքը Հրանդ Տինք հիմնադրամի պատմութեան ծրագիրին ծիրէն ներս 2011-էն իրականացուող բանաւոր պատմութեան ուսումնասիրութեան արդիւնք է: Գիրքին մէջ, որ կը կազմէ «Լռութեան ձայնը» շարքին եօթներորդ հատորը, ամփոփուած են Քընալըատայի 19 հայերու հետ հարցազրոյցներէն 12-ը։ Այս մասին ԵՌԱԳՈՅՆ-ը կը տեղեկանայ https://hrantdink.org/-էն։ Գիրքին մէջ, ի լրումն հարցազրոյցներու, որոնք պահպանուած…

Արեւմտահայերէն… Սփիւռքահայ Գրականութիւն…(5)

Արեւմտահայերէն… Սփիւռքահայ Գրականութիւն…(5) Եւ այս իրադ­րու­թեան մէջ կա­րե­լի չէ ըսել, թէ արեւմ­տա­հա­յե­րէ­նը կեն­դա­նի, ապ­րող ու շն­չող լե­զու մը չէ, ըն­դու­նե­լով հան­դերձ, որ պե­տա­կա­նու­թե­նէ, հա­մա­խումբ ապ­րե­լէ զրկ­ուած ժո­ղո­վուրդ­նե­րու լե­զու­նե­րը գո­յա­տե­ւե­լու լուրջ ար­գելք­ներ ու­նին: Ու­նինք: Հե­տե­ւա­բար՝ լեզ­ուի գո­յա­տե­ւու­մը ընդ­հան­րա­պէս հա­ւա­քա­կան ճի­գի մը ար­դիւն­քը պի­տի ըլ­լայ: Եւ այդ հա­ւա­քա­կան ճի­գը կ’ար­տա­յայտ­ուի ըն­տա­նի­քի ջամ­բած դաստ­ի­ա­րա­կու­թեամբ, եկե­ղեց­ւոյ, միու­թիւն­նե­րու, կի­րակ­նօր­եայ դպ­րոց­նե­րու,…