Սերմ-սերմամբ

Սերմ-սերմամբ Ասոնք երկուքն ալ ծանօթ, առօրեայ գործածութիւն ունեցող բառեր են եւ մատչելի են մեր բոլոր խաւերուն: Սակայն մեզմէ քանի՞ն մտածած է,  թէ ի՛նչ է կապը այս  երկուքին, աւելի ճիշդը՝ ինչպէ՞ս յառաջացած է  ասոնց երկրորդը՝ սերմամբ: Այս նոյն հարցումը վերջերս տուի հայագիտութեան մագիստրոսի մը, որ իսկոյն պատասխանեց. «Ան կազմուած է սերմ արմատով եւ ամբ վերջածանցով», –…

Գահիրէի մէջ. Լոյս տեսած է հայագիտական ուսմանասիրութեանց «Փարոս» արաբատառ թերթի առաջին համարը

Գահիրէի մէջ. Լոյս տեսած է հայագիտական ուսմանասիրութեանց «Փարոս» արաբատառ թերթի առաջին համարը Լոյս տեսած է Գահիրէի պետական  համալսարանի Հայկական ուսումնասիրութեանց կեդրոնի  նախաձեռնութիւնը  հանդիսացող  «Փարոս» ամսագրի առաջին թիւը: Ամսագրի ներածականը գրած է կեդրոնի տնօրէն՝ դոկտ. Սուհէր Տուէյնի, ուր մասնաւորապէս ըսած է.- Հիմք ունենալով Հայկական ուսումնասիրութիւններու կեդրոնի կատարած մշակութային եւ գիտական դերը, որպէս ծառայողական հետազօտական կեդրոն, որ…

«Սփիւռքը»․․․ Պետիկեանի Քաջավաստակ Հատորը

«Սփիւռքը»․․․ Պետիկեանի Քաջավաստակ Հատորը Վերջին տասնամեակներուն, տպագիր գիրքերու աւանդավարժ ընթերցասէրներուս համար, ոչ միայն ականատեսներն ենք, այլ բարեվարժ օգտագործողներն ենք առցանց, ելեկտրոնային թուայնացած արհեստագիտութեան օժանդակութեամբ հայերէն բազմիմաց գիրքեր կարդալու։ 21-րդ դարու հաղորդակցական տարաբնոյթ սարքերը, համակարգիչներէն մինչեւ բջիջային հեռախօսները անրջական կը դարձնեն տպագիր հրատարակութիւնները։ Բայց եւ այնպէս հայ իրականութեան առջեւ բացուող հաղորդակցական հսկայ կարելիութիւններու պարտադրող ազդեցութեան հետ…

Ռ. Զարդարեանի Գործածած Ծածկանունները

Ռ. Զարդարեանի Գործածած Ծածկանունները Համիտեան ռեժիմին խստութիւնը պատճառ դարձած է, որ Ռ. Զարդարեան դիմէ զանազան ծածկանուններու։ Զանոնք սովորաբար գործածած է Օսմանեան Կայսրութեան սահմաններէն դուրս լոյս տեսած հայ մամուլին մէջ։ Անոնք ընդգրկած են ե՛ւ գեղարուեստական, ե՛ւ հրապարակագրական նիւթեր։ Այդ ծածկանուններուն ամբողջութիւնը ցարդ մնացած է անյայտ։ Նոյնիսկ կարգ մը ծանօթ ծածկանուններու գործածութեան տարեթիւերն ալ սխալ տրուած են։…