Պոլսոյ մէջ. Արա Կիւլէր եւ Արա Գօչունեան աւագ ուշադրութեան կեդրոնին

Պոլսոյ մէջ. Արա Կիւլէր եւ Արա Գօչունեան աւագ ուշադրութեան կեդրոնին Արա Կիւլէրի անունը, ոչ միայն  Թուրքիոյ, այլ նաեւ   համաշխարահյին մակարդակով կը շարունակէ մնալ ուշադրութեան կեդրոն։ Այս ծիրէն ներս օրերս Պոլսոյ մէջ  տեղի ունեցած է  բացումը ուշագրաւ ցուցահանդէսի մը,  որուն հիմնական   առանցքը  կը հանդիսանայ մեծն Արա Կիւլէրի արուեստի  աշխարհը։ Այս մասին կը տեղեկանանք Պոլսոյ  «Ժամանակ»էն։ Ստորեւ…

Իզմիրէն գաղթը վաւերագրող ցուցահանդէս՝ Մարսէյլի մէջ

Իզմիրէն գաղթը վաւերագրող ցուցահանդէս՝ Մարսէյլի մէջ «Նոր Յառաջ»էն կը կարդանք՝ Թերթիս 1778 թիւէն սկսեալ (13 Սեպտեմբեր 2022) ծաւալուն յօդուածով մը պարոն Արմէն Քիւրքճեան հանգամանօրէն անդրադարձած էր ճիշդ հարիւր տարի առաջ 1922 Սեպտեմբերին պատահած՝ չքնաղ Իզմիրի աղէտին, որու հետեւաքներով ալ ծայր առաւ տակաւին Թուրքիոյ մէջ մնացած, Եղեռնէն վերապրածներու զանգուածային արտագաղթը։ Ստեփան Պօղոսեան ալ թիւ 1734-ի (2…

Յաղագս Պիպեռեան Զաւէնի

Յաղագս Պիպեռեան Զաւէնի Զաւէն Պիպեռեանի, ինչպէս փաստօրէն գրական եւ կենսագրական նմանատիպ ուղեծիր ապրած շատ ուրիշ արժանաւոր գրագէտներու պարագային, ընդունուած կարգ է առաջնահերթաբար նշել անտեսումի, ճանաչման զլացումի երեւոյթը – բնորոշ գիծ՝ մեր ազգա-մշակութային իրականութեան: Եւ, հաւանօրէն, այդպիսի ընդգծում արդարացի է մասամբ: Բայց ես պիտի նախընտրեմ տուրք չտալ այդպիսի կանոնակարգի…: Ինչպէս կը հաւատամ, եւ պիտի փորձեմ հաստատել…