Գամիշլի. Ճեզիրէի հայութեան ներկայ վիճակ եւ մարտահրաւէրներ

Գամիշլի. Ճեզիրէի հայութեան ներկայ վիճակ եւ մարտահրաւէրներ Սուրիոյ մէջ աւելի քան տասնամեակէ մը ի վեր տեւող պատերազմը, գերպետութիւններու քաղաքականութիւնը եւ երկրի մասնատման ծրագրաւորումը ի գործ դրուեցաւ ապակայունացնելով տարածաշրջանը։ Բնականաբար սուրիահայերն ալ իրենց կարգին անմասն չմնացին պատերազմին հետեւանքներէն ապրելով ճգնաժամային տարիներ: Ճեզիրէի շրջանի պատկերը այլ էր, գերտէրութիւններ՝ Ամերիկա, Ռուսիա մրցակցութեան մէջ էին՝ ունենալու համար իրենց ռազմավարական…

Ճանչնանք մեր բառերը (14) – Մեր սերտած շաղկապները

Ճանչնանք մեր բառերը. Մեր սերտած շաղկապները» 1. Նաեւ, այլեւ, եւս, ալ Հայերէնը մաս կը կազմէ շաղկապներով հարուստ լեզուներու: Ան ունի մօտաւորապէս 90 շաղկապ, որոնք կը բաժնուին երկու խումբի. ա) Համադասական շաղկապներ՝ մօտաւորապէս 40 հատ: բ)  Ստորադասական շաղկապներ՝ մօտաւորապէս 50 հատ: Համադասական շաղկապները  կը կապեն բառեր ու անկախ նախադասութիւններ: Համադասական շաղկապի  տիպարն է եւ/ու. օրինակ՝ –Է՜հ,…

Նորակազմ Արփի Հրատարակչատունը լոյս պիտի ընծայէ հայերէն ինքնագիր գործեր

Նորակազմ Արփի Հրատարակչատունը լոյս պիտի ընծայէ հայերէն ինքնագիր գործեր   Լոս Ան­­ճե­­­­­­­լըս, Փետ­­­րո­­­­­­­ւար 19, 2023 – Վեր­­­ջերս Քա­­­լիֆոր­­­նիոյ Լոս Ան­­­ճե­­­­­­­լըս քա­­­ղաքի մէջ մեկ­­­նարկած է Ար­­­փի Հրա­­­տարակ­­­չա­­­­­­­տու­­­նը։ Լոս Ան­­­ճե­­­­­­­լըսաբ­­­նակ արո­­­ւես­­­տա­­­­­­­գէտ եւ հե­­­ղինակ Ար­­­փի Գրի­­­գորեանի կող­­­մէ հիմ­­­նադրո­­­ւած, ոչ-շա­­­համէտ կազ­­­մա­­­­­­­կեր­­­պութիւ­­­նը կը նպա­­­տակադ­­­րէ հրա­­­տարա­­­կել հա­­­յերէն ինքնա­­­գիր գոր­­­ծեր՝ մա­­­նուկ, պա­­­տանի, եւ երի­­­տասարդ ըն­­­թերցող­­­նե­­­­­­­րու հա­­­մար։ «Ինչքան կը յի­­­շեմ՝ հայ գրող­­­ներն ու…

Արփիի առաջին փայլերը. Գրախօսական դեռ լոյս չտեսած գիրքերու համար

Արփիի առաջին փայլերը. Գրախօսական դեռ լոյս չտեսած գիրքերու համար Լոս Ան­­ճե­­­լըս քա­­ղաքի մէջ հիմ­­նո­­­ւած Ար­­փի հրա­­տարակ­­չա­­­տու­­նը փայլ մը կը խոս­­տա­­­նայ սփռել հայ­­կա­­­կան պա­­տանե­­կան գրա­­կանու­­թեան վրայ, ճիւղ մը, որ սփիւռքի մէջ նօսր է, եթէ հա­­մեմա­­տուի ման­­կա­­­կան եւ արո­­ւես­­տա­­­կան գրա­­կանու­­թեան հետ։ Հայ­­կա­­­կան գրա­­խանութնե­­րու մէջ սա­­կաւա­­թիւ են արեւմտա­­հայե­­րէն, ար­­կա­­­ծախնդրա­­կան, պատ­­մա­­­կան կամ սի­­րային այն վի­­պակ­­նե­­­րը, որոնք 12-18 տա­­րեկան­­նե­­­րու հա­­մար…