Պուրճ Համուտի Հայաթափման Հարցը

Պուրճ Համուտի Հայաթափման Հարցը Վերջին քանի մը տարիներուն խօսակցութեան նիւթ կը դառնայ հայաթափումը Պուրճ Համուտի՝ լիբանանեան այն շրջանը, որ լայնաբաց ընդունած էր աշխարհասփիւռ տարագրուած հայորդիները: 1920ականներուն, Լիբանան դարձած էր հայկական հիմնական գաղթօճախներէն մէկը: Բռնագաղթած հայերը հասնելով այս հիւրընկալ երկիրը հաստատուեցան հիմնական երկու կեդրոններու՝ մէկը գաւառային Այնճարի, իսկ միւսը Պէյրութի արուարձան Պուրճ Համուտի մէջ: Սկիզբը ապաստանելով…

Ճանչնանք մեր բառերը (2)

Ճանչնանք Մեր Բառերը (2) 1. Փուշման Աւելիքանքսանտարիառաջէր: Աթոռիսվրայունէիերիտասարդհիւանդմը. մէկ կողմէ կը դարմանէի զինք, միւս կողմէ կը զրուցէինք.  շատ աւելի ես էի խօսողը, իսկ ինք երբեմն առիթ կը գտնէր կցկտուր բառեր արտասանելու, եբր յանկարծ ըսաւ. −Փուշման եղայ… Իսկոյնսաստեցի՝ընթացքտալովբնազդականմաքրամոլութեանմը. −Պէտք չէ փուշման ըսես… թրքերէն է… Խօսակիցսանակնկալիեկաւ, յօնքերը պռստեց, շեշտակի նայեցաւ ու ապա՝ −Ինչպէ՞ս թրքերէն կ’ըլլայ,− հակադարձեց անզօր,− ամբողջ կեանքս փուշման ըսած եմ ու փուշման լսած եմ, եւ ոչ մէկը նկատողութիւն ըրած է. իսկ հայերէնը ի՞նչ է: −Զղջալ է. զղջացի-զղջացիր-զղջաց……

Գէորգ Պետիկեանի Նուիրուած Գրական Հանդիպում

Գէորգ Պետիկեանի Նուիրուած Գրական Հանդիպում` Երաեւանի մէջ Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի «Սփիւռք» գիտական ուսումնական կեդրոնին մէջ տեղի ունեցաւ գրական հանդիպում նուիրուած հալէպահայ գրող Գէորգ Պետիկեանի ծննդեան 80-ամեակին: Փրոֆ․ Սուրէն Դանիէլեանը եւ բանասիրական բաժանմունքի ուսանողները ներկայացուցին անոր գեղարուեստական ժառանգութիւնը եւ արժեւորեցին արեւմտահայ մտաւորականին սէրն ու նուիրումը` մայրենի լեզուին եւ հայրենիքին հանդէպ: Գրողին կեանքին ու գործունէութեան անդրադարձաւ…

Ներսէս Շնորհալիի 850-ամեակի առթիւ

Ներսէս Շնորհալիի 850-ամեակի առթիւ Զանազան առիթ­­նե­­­րով յի­­շուե­­ցաւ թէ այս տա­­րի կը նշենք հայ հո­­գեւոր գրա­­կանու­­թեան մե­­ծանուն բա­­նաս­­տեղծ Սուրբ Ներ­­սէս Շնոր­­հա­­­լիի 850-ամեայ յո­­բելեանը։ Այդ յո­­բելեանի ծի­­րէն ներս յա­­ճախ յի­­շուե­­ցաւ նաեւ անոր հե­­ղինա­­կած «Առա­­ւօտ Լու­­սոյ» շա­­րակա­­նը։ Ան յաղ­­թա­­­հարած է բա­­զում դա­­րերու աւե­­րիչ ազ­­դե­­­ցու­­թիւնը եւ յա­­ջողած է պա­­հել ամուր այժմէակա­­նու­­թիւն։ Անոր այժմէակա­­նու­­թեան մա­­սին կը յի­­շեմ ապ­­րում մը, որ…