Մտորումներ՝ Գիրքի, Գրադարանի Եւ Լեզուի Փոշոտ Ուղիներու Վրայ

ՄՏՈՐՈՒՄՆԵՐ՝ ԳԻՐՔԻ, ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ԵՒ  ԼԵԶՈՒԻ ՓՈՇՈՏ ՈՒՂԻՆԵՐՈՒ ՎՐԱՅ Բազմանուն մակդիրներով սոսկ ծագումով հայ ըլլալու տանող փապուղիի վրայ խուփ աչքերով կ’ընթանանք: Դէպի ո՞ւր եւ ի՞նչ ընելու: Վերջնական կայանները պիտի կրեն ծանօթ-անծանօթ երկիրներու եւ քաղաքներու անուններով «հայութիւններ». լեհահայ, թրքահայ իսպանահայ, լիբանահայ, ֆրանսահայ, ամերիկահայ, չինահայ, ապուխտի պէս շերտելով իւրաքանչիւր ՀԱՅՈՒԹԻՒՆը: Շերտելով նաեւ շերտերը, բազմապատիկ անուններով, ինչպէս հալէպահայ, պոլսահայ,…

Բնակարանաշինութիւն Վաքըֆգիւղի մէջ

Բնակարանաշինութիւն Վաքըֆ գիւղի մէջ Սոյն տա­րուայ Փետ­րո­ւար ամ­սի կոր­ծա­նիչ երկրա­շար­ժը 11 քա­ղաք­նե­րու մէջ մեծ աւէր գոր­ծած էր։ Անոնց կար­գին էր նաեւ Թուրքիոյ միակ հայ­կա­կան գիւ­ղը Վա­քըֆը։ Վա­քըֆի մէջ դար­ձեալ բազ­մա­թիւ տու­ներ փլան եւ ան­գործա­ծելի դար­ձան։ Յա­ջոր­դող ամիս­նե­րուն գիւ­ղա­ցինե­րուն առա­քուե­ցան քոն­թէյնըր­ներ, որոնք հա­մեմա­տաբար աւե­լի ապա­հով կե­ցու­թիւն մը կը խոս­տա­նային մինչ այդ վրան­նե­րու մէջ պատսպա­րուած ժո­ղովուրդին։ Այժմ…

Ճանչնանք մեր բառերը (4)

Ճանչնանք մեր բառերը (4) 1. Կոն … կոն­գոմ Մի­ջին հա­յը դիւ­րաւ կը ճանչնայ ասոնցմէ առա­ջինը՝ կո­նը, որ երկրա­չափա­կան մար­մին մըն է՝ սուր գա­գաթով եւ շրջա­նակա­ձեւ խա­րիս­խով. Ֆրան­սե­րէնն ու անգլե­րէնը` cone: Ասոնք կը ծա­գին յու­նա­րէն κωνος /kṓnos բա­ռէն: Օտար լե­զու­նե­րը այս բա­ռով կը բնո­րոշեն նաեւ այս նոյն ձե­ւը ու­նե­ցող պտուղնե­րը, իսկ պտու­ղը տո­ւող ծա­ռերը կ’անո­ւանեն conifère, որուն հա­յերէնն է կո­նաբեր եւ կը նշա­նակէ…

Գիւմրիի դարբնութեան աւանդոյթը` ԵՈՒՆԵՍՔՕ-ի Մարդկութեան ոչ նիւթական մշակութային ժառանգութեան ցանկին մէջ

Գիւմրիի դարբնութեան աւանդոյթը` ԵՈՒՆԵՍՔՕ-ի Մարդկութեան ոչ նիւթական մշակութային ժառանգութեան ցանկին մէջ Քասանէ քաղաքին մէջ (Պոթսվանա) ընթացող ԵՈՒՆԵՍՔՕ-ի «Ոչ նիւթական մշակու­թային ժառանգութեան պաշտպանութեան մասին» համաձայնագրի միջկառավարական կոմի­տէի 18-րդ նստաշրջանի ընթացքին կոմիտէն որոշում  ընդունած է Գիւմրիի դարբնութեան աւանդոյթը ԵՈՒՆԵՍՔՕ-ի՝ Մարդկութեան ոչ նիւթական մշակու­թային ժառանգութեան ներկայացուցչական ցանկին մէջ ներառելու վերաբերեալ, յայտնած է ՀՀ արտաքին գործերու նախարարութիւնը։ Դարբնութիւնը Հայաստանի…

Լոյս Տեսաւ Հայկական Սփիւռքին Նուիրուած Անգլերէն Հատոր Մը

Լոյս Տեսաւ Հայկական Սփիւռքին Նուիրուած Անգլերէն Հատոր Մը Bloomsbury հրատարակչատան I. B.Tauris մասնաճիւղին կողմէ հրատարակուեցաւ 20րդ դարու սփիւռքահայ փորձառութեան նուիրուած՝ The Armenian Diaspora and Stateless Power Collective Identity in the Transnational 20th Century հատորը, որուն համահեղինակներն են՝ Դալար Շահինեան, Սօսի Գասպարեան եւ Ցոլին Նալպանտեան։ Հատորը նուիրուած է սփիւռքահայ հարցերու ուսումնասիրութիւններու հիմնադիր նկատուող Խաչիկ Թէօլէօլեանին, իսկ…