Գամիշլիի մէջ նորակառոյց եկեղեցւոյ շինարարական աշխատանքներ եւ վերանորոգուած «Կիւլպէնկեան» սրահի բացում

Բերիոյ Հայոց Թեմի Առաջնորդը Մօտէն Հետեւեցաւ Գամիշլիի Նորակառոյց Եկեղեցւոյ Շինարարական Աշխատանքներուն Բերիոյ Հայոց Թեմի Բարեջան Առաջնորդ Գերշ. Տ. Մակար Սրբ. Եպս. Աշգարեան, Կիրակի, 17 Դեկտեմբեր 2023-ին, մօտէն հետեւեցաւ Գամիշլիի նորակառոյց եկեղեցւոյ շինարարական աշխատանքներուն։ Սրբազան Հայրը այցելեց եկեղեցի, ընկերակցութեամբ՝ Ճեզիրէի Առաջնորդական Փոխանորդ Հոգշ. Տ. Լեւոն Վրդ. Եղիայեանի, Հոգշ. Տ. Արմէն Աբղ. Գալաճեանի, Արժ. Տ. Պսակ Քհնյ.…

Ճանչնանք մեր բառերը (6)

Ճանչնանք Մեր Բառերը (6) Հարցում Եւ…Բազում Պահ մը փորձեցէք ընել պատահական գուշակութիւն մը եւ ըսել, թէ բառ մը քանի՞ ածանցում ու բարդութիւն կրնայ ունենալ հայերէնի մէջ` տա՞սը, քսա՞ն, երեսո՞ւն… Բազում արմատը հայերէնի մէջ տուած է  572 (սխալ չէք կարդար՝ հինգ հարիւր եօթանասուներկու)  ածանցաւոր եւ բարդ բառեր՝ բոլորն ալ իրենց օրին ու ժամանակին կիրարկուած եւ բոլորն…

Արեւմտահայ Գրագէտներ նորատիպ օրացոյցի մը 12 էջերը

Արեւմտահայ Գրագէտներ նորատիպ օրացոյցի մը 12 էջերը   Գրասե­­ղանիս վրայ կայ նոր լոյս տե­­սած գե­­ղատիպ օրա­­ցոյց մը. «Արեւմտա­­հայ Գրա­­գէտ­­ներ. 2024-ի օրա­­ցոյց՝ դի­­ման­­կարնե­­րով եւ գրե­­լու մա­­սին խո­­հերով»: Այսպէս է խո­­րագ­­րո­­­ւած ան: Առա­­ջին հա­­յեաց­­քով անոր 12 փայ­­լուն էջե­­րը զիս փո­­խադ­­րե­­­ցին Պո­­լիս, երեք-չորս տաս­­նա­­­մեակ մը ետ, երբ քա­­ղաքս ալ ու­­նէր հայ­­կա­­­կան նիւ­­թե­­­րով օրա­­ցոյ­­ցեր հրա­­տարա­­կելու գե­­ղեցիկ աւան­­դոյթը: Այժմ պոլ­­սա­­­հայե­­րը կը բա­­ւարա­­րուին…

Դիմառնութիւն. Հայկական Գրականութեան Մարդկային Երեսը

Դիմառնութիւն. Հայկական Գրականութեան Մարդկային Երեսը Դուք տեսա՞ծ էք մայրացած քաղաք կամ վշտահար գետ: Հաւանաբար, այդ երեւոյթը չէ պատահած ձեզի, բայց հայ գրողներ տեսած են այդ պատկերները եւ գրական գործի վերածած: Դիմառնութիւն կամ մարդկայնացում կոչուած արուեստն է անիկա, որ լեզու եւ ականջ կու տայ անշունչին: Հայկական գրականութիւնը հարուստ է դիմառնութեան քնքոյշ նմոյշներով: Այսօր կը փափաքիմ ձեզի…