Վիգէն Յովսէփեան – Սփիւռք

ԱՆՎԵՐՆԱԳԻՐ ներսս տեղ մը patchwork-ի պէս կարկտնուած քաղաք մը կայ կարկտնուած փողոցներով ու ծանրացած շա՜տ ծանրացած   կարկտնուած փողոցներս կը սկսէին Երեւանէն ու Հալէպէն կը հասնէին Փարիզ Պէյրութ Գահիրէ   փողոցներս թնճուկուեցան ու մնացին պատկերներուն հետ ծանրացած   կար ժամանակ կը տանէինք երկու վալիզ -Թխմէ՛, թխմէ՜ … բարակ աւել ու թել պանիր լոլիկի ջուր փոշի…

Վահան Զանոյեան – ԱՄՆ

ԱՆՎԵՐՆԱԳԻՐ ներսս տեղ մը patchwork-ի պէս կարկտնուած քաղաք մը կայ կարկտնուած փողոցներով ու ծանրացած շա՜տ ծանրացած   կարկտնուած փողոցներս կը սկսէին Երեւանէն ու Հալէպէն կը հասնէին Փարիզ Պէյրութ Գահիրէ   փողոցներս թնճուկուեցան ու մնացին պատկերներուն հետ ծանրացած   կար ժամանակ կը տանէինք երկու վալիզ -Թխմէ՛, թխմէ՜ … բարակ աւել ու թել պանիր լոլիկի ջուր փոշի…

Նորա Պարութճեան – Փարիզ

ԱՆՎԵՐՆԱԳԻՐ ներսս տեղ մը patchwork-ի պէս կարկտնուած քաղաք մը կայ կարկտնուած փողոցներով ու ծանրացած շա՜տ ծանրացած   կարկտնուած փողոցներս կը սկսէին Երեւանէն ու Հալէպէն կը հասնէին Փարիզ Պէյրութ Գահիրէ   փողոցներս թնճուկուեցան ու մնացին պատկերներուն հետ ծանրացած   կար ժամանակ կը տանէինք երկու վալիզ -Թխմէ՛, թխմէ՜ … բարակ աւել ու թել պանիր լոլիկի ջուր փոշի…

Յարութիւն Պէրպէրեան – Մոնրէալ

ԱՆՎԵՐՆԱԳԻՐ ներսս տեղ մը patchwork-ի պէս կարկտնուած քաղաք մը կայ կարկտնուած փողոցներով ու ծանրացած շա՜տ ծանրացած   կարկտնուած փողոցներս կը սկսէին Երեւանէն ու Հալէպէն կը հասնէին Փարիզ Պէյրութ Գահիրէ   փողոցներս թնճուկուեցան ու մնացին պատկերներուն հետ ծանրացած   կար ժամանակ կը տանէինք երկու վալիզ -Թխմէ՛, թխմէ՜ … բարակ աւել ու թել պանիր լոլիկի ջուր փոշի…

Երան Գույումճեան – Նիկոսիա

ԱՆՎԵՐՆԱԳԻՐ ներսս տեղ մը patchwork-ի պէս կարկտնուած քաղաք մը կայ կարկտնուած փողոցներով ու ծանրացած շա՜տ ծանրացած   կարկտնուած փողոցներս կը սկսէին Երեւանէն ու Հալէպէն կը հասնէին Փարիզ Պէյրութ Գահիրէ   փողոցներս թնճուկուեցան ու մնացին պատկերներուն հետ ծանրացած   կար ժամանակ կը տանէինք երկու վալիզ -Թխմէ՛, թխմէ՜ … բարակ աւել ու թել պանիր լոլիկի ջուր փոշի…

Ֆլորա Զապէլ Մանկասարեան՝ Պրոտուէյի եւ Հոլիուիտի առաջին աստղերէն

Ֆլորա Զապէլ Մանկասարեան՝ Պրոտուէյի եւ Հոլիուիտի առաջին աստղերէն Ֆլորա Զապէլ Մանկասարեանի եւ Ռեյմոնտ Հիչքոք ամոլին մասին անդրադարձ կատարելէ առաջ, անհրաժեշտ էր պրպտումներով վաւերացնել հայազգի  Ֆլորա Զապէլ Մանասարեանի ծնողքին եւ անոնց ծննդավայրին մասին տեղեկութիւնները: Ֆլորա Զապէլի հայըը՝ Մանկասար Մկրտիչ Մանկասարեան ականաւոր վերապատուելի եւ գիտնական է, մասնագիտացած՝ աստուածաբանութեան, փիլիսոփայութեան եւ թրքական պատմութեան մէջ: Ան ծնած է 29…

Ճանչնանք մեր բառերը (13) – «մտապատկեր»

Ճանչնանք մեր բառերը. «մտապատկեր» 1-Մտապատկեր Արդի հայերէնի սակաւ գործածուող եւ նուազ ծանօթ եզրերէն մէկն է: Մեր բառարաններէն Գայայեանը (1938) տակաւին չունի  զայն: Առաջինը կը գտնենք Մալխասեանի բացատրականին մէջ (1944) իբրեւ՝ –«Առարկայի կամ երեւոյթի պատկերը, որ ծագում է մեր գիտակցութեան մէջ զգայարանքների   միջոցով»: Արեւմտահայ հետաագայ բառարանագիրները՝ հայր Ճիզմեճեան (1954), Տէր Խաչատուրեան (1968), հայր Կռանեան (1982)  մօտաւորապէս…

«Գալուստ Կիւլպէնկեան» Հիմնարկութեան Նախաձեռնութեամբ՝ Թարգմանիչներու Եւ Հրատարակիչներու Բաց Մրցոյթ

«Գալուստ Կիւլպէնկեան» Հիմնարկութեան Նախաձեռնութեամբ՝ Թարգմանիչներու Եւ Հրատարակիչներու Բաց Մրցոյթ Հայկական Համայնքներու բաժանմունքը 2023ի աւարտին մեկնարկեց «Գալուստ Կիւլպէնկեան թարգմանական մատենաշար» նախագիծին երկրորդ փուլը, որուն նպատակն է՝ մարդկային ուսմանց եւ հասարակական գիտութիւններու արդի համաշխարհային գրականութիւնը հասանելի դարձնել հայերէնով։ Կազմուած էր վերնագիրներու երկար ցանկ մը խորհրդատու յանձնախումբի անդամներուն, առաջին փուլին թարգմանիչներուն, խմբագիրներուն եւ հրատարակիչներուն կողմէ, ինչպէս նաեւ Հայաստանի…

«Հալէպի Ողբերգութիւն»… Սփիւռքահայութեան Գոյատեւումը

«Հալէպի Ողբերգութիւն»… Սփիւռքահայութեան Գոյատեւումը 1- Յիշարժան հրատարակութիւններու համառօտ ակնարկ Հալէպահայ արժանաւոր գրագէտներ, քաջածանօթ  մտաւորականներ, հայ մամուլի յանձնառու հրապարակագիրներ ինչպէ՞ս պիտի չարտայայտէին ու չարձագանգէին Սուրիոյ եւ մանաւանդ Հալէպի տագնապին մասին ականատեսի իրենց վկայութիւնները, փորձառութիւնը: Հրատարակուած գիրքերը,  գեղարուեստական արձակ թէ չափածոյ գրականաշունչ յատկութեամբ, ո՛չ միայն գրող անհատին զգացումները, այլեւ միտքն ու հոգին ջրդեղող սրտազեղ պարունակութեամբ հրատարակութիւններ են,…

Հատտէճեան եւ Սարըասլան պարգեւատրուած են

Հատտէճեան եւ Սարըասլան պարգեւատրուած են 6 Փետ­րո­­­ւար թո­­ւակիր «Մար­­մա­­­րա» օրա­­թեր­­թը ար­­դար հպար­­տութեամբ իր ըն­­թերցող­­նե­­­րուն կը ներ­­կա­­­յաց­­նէր Հա­­յաս­­տա­­­նի Գրող­­նե­­­րու Միու­­թեան եւ ԱՄՆ-ի Ամե­­րիկա­­հայ Գրող­­նե­­­րու եւ Լրագ­­րողնե­­րու Միու­­թեան միաս­­նա­­­բար շնոր­­հած «Դրուատան­­քի Մա­­գաղաթ»ը, ուղղո­­ւած պոլ­­սա­­­հայ անո­­ւանի հրա­­պարա­­կախօս Ռո­­պէր Հատ­­տէ­­­ճեանին։ Սա ու­­րա­­­խալի գնա­­հատանք մըն էր պա­­րոն Հատ­­տէ­­­ճեանի հա­­մար, որ կը զու­­գա­­­դիպէր իր ծննդեան 98-րդ տա­­րեդար­­ձի օրե­­րուն։ Զոյգ կազ­­մա­­­կեր­­պութիւննե­­րու անու­­նով…