Եզակի ընտրանի մը՝ «Կապոյտ երազ»

Եզակի ընտրանի մը՝ «Կապոյտ երազ» ԿԱՊՈՅՏ ԵՐԱԶ – Ծովաբոյր ընտրանի ստանպուլահայ պատմուածքի», քաղեց եւ հրատարակութեան պատրաստեց Սեւան Տէիրմենճեան, Արաս հրատարակչութիւն, Ա. տպագր. յունուար 2022, Բ. տպագր. սեպտեմբեր 2023, Ստանպուլ, 384 էջ Կողքը՝ Մելիսա Արսէնեանի, կողքի եւ ներդիր լուսանկարները (բացի մէկէն)՝ Արայ Կիւլէրի: Հատորը կը բաղկանայ չորս բաժիններէ՝ «Ծով», «Նաւամատոյց», «Նաւ», «Կղզի», որոնք կը յաջորդեն Ս.…

Գամիշլի. Ճեզիրէի հայութեան ներկայ վիճակ եւ մարտահրաւէրներ

Գամիշլի. Ճեզիրէի հայութեան ներկայ վիճակ եւ մարտահրաւէրներ Սուրիոյ մէջ աւելի քան տասնամեակէ մը ի վեր տեւող պատերազմը, գերպետութիւններու քաղաքականութիւնը եւ երկրի մասնատման ծրագրաւորումը ի գործ դրուեցաւ ապակայունացնելով տարածաշրջանը։ Բնականաբար սուրիահայերն ալ իրենց կարգին անմասն չմնացին պատերազմին հետեւանքներէն ապրելով ճգնաժամային տարիներ: Ճեզիրէի շրջանի պատկերը այլ էր, գերտէրութիւններ՝ Ամերիկա, Ռուսիա մրցակցութեան մէջ էին՝ ունենալու համար իրենց ռազմավարական…

Ճանչնանք մեր բառերը (14) – Մեր սերտած շաղկապները

Ճանչնանք մեր բառերը. Մեր սերտած շաղկապները» 1. Նաեւ, այլեւ, եւս, ալ Հայերէնը մաս կը կազմէ շաղկապներով հարուստ լեզուներու: Ան ունի մօտաւորապէս 90 շաղկապ, որոնք կը բաժնուին երկու խումբի. ա) Համադասական շաղկապներ՝ մօտաւորապէս 40 հատ: բ)  Ստորադասական շաղկապներ՝ մօտաւորապէս 50 հատ: Համադասական շաղկապները  կը կապեն բառեր ու անկախ նախադասութիւններ: Համադասական շաղկապի  տիպարն է եւ/ու. օրինակ՝ –Է՜հ,…

Նորակազմ Արփի Հրատարակչատունը լոյս պիտի ընծայէ հայերէն ինքնագիր գործեր

Նորակազմ Արփի Հրատարակչատունը լոյս պիտի ընծայէ հայերէն ինքնագիր գործեր   Լոս Ան­­ճե­­­­­­­լըս, Փետ­­­րո­­­­­­­ւար 19, 2023 – Վեր­­­ջերս Քա­­­լիֆոր­­­նիոյ Լոս Ան­­­ճե­­­­­­­լըս քա­­­ղաքի մէջ մեկ­­­նարկած է Ար­­­փի Հրա­­­տարակ­­­չա­­­­­­­տու­­­նը։ Լոս Ան­­­ճե­­­­­­­լըսաբ­­­նակ արո­­­ւես­­­տա­­­­­­­գէտ եւ հե­­­ղինակ Ար­­­փի Գրի­­­գորեանի կող­­­մէ հիմ­­­նադրո­­­ւած, ոչ-շա­­­համէտ կազ­­­մա­­­­­­­կեր­­­պութիւ­­­նը կը նպա­­­տակադ­­­րէ հրա­­­տարա­­­կել հա­­­յերէն ինքնա­­­գիր գոր­­­ծեր՝ մա­­­նուկ, պա­­­տանի, եւ երի­­­տասարդ ըն­­­թերցող­­­նե­­­­­­­րու հա­­­մար։ «Ինչքան կը յի­­­շեմ՝ հայ գրող­­­ներն ու…

Արփիի առաջին փայլերը. Գրախօսական դեռ լոյս չտեսած գիրքերու համար

Արփիի առաջին փայլերը. Գրախօսական դեռ լոյս չտեսած գիրքերու համար Լոս Ան­­ճե­­­լըս քա­­ղաքի մէջ հիմ­­նո­­­ւած Ար­­փի հրա­­տարակ­­չա­­­տու­­նը փայլ մը կը խոս­­տա­­­նայ սփռել հայ­­կա­­­կան պա­­տանե­­կան գրա­­կանու­­թեան վրայ, ճիւղ մը, որ սփիւռքի մէջ նօսր է, եթէ հա­­մեմա­­տուի ման­­կա­­­կան եւ արո­­ւես­­տա­­­կան գրա­­կանու­­թեան հետ։ Հայ­­կա­­­կան գրա­­խանութնե­­րու մէջ սա­­կաւա­­թիւ են արեւմտա­­հայե­­րէն, ար­­կա­­­ծախնդրա­­կան, պատ­­մա­­­կան կամ սի­­րային այն վի­­պակ­­նե­­­րը, որոնք 12-18 տա­­րեկան­­նե­­­րու հա­­մար…

Վեհանոյշ Թեքեան – Նիւ Ճըրզի

ԱՆՎԵՐՆԱԳԻՐ ներսս տեղ մը patchwork-ի պէս կարկտնուած քաղաք մը կայ կարկտնուած փողոցներով ու ծանրացած շա՜տ ծանրացած   կարկտնուած փողոցներս կը սկսէին Երեւանէն ու Հալէպէն կը հասնէին Փարիզ Պէյրութ Գահիրէ   փողոցներս թնճուկուեցան ու մնացին պատկերներուն հետ ծանրացած   կար ժամանակ կը տանէինք երկու վալիզ -Թխմէ՛, թխմէ՜ … բարակ աւել ու թել պանիր լոլիկի ջուր փոշի…

Ծովինար Յովակիմեան-Ղազարեան – Փորթլէնտ, Օրիկօն

ԱՆՎԵՐՆԱԳԻՐ ներսս տեղ մը patchwork-ի պէս կարկտնուած քաղաք մը կայ կարկտնուած փողոցներով ու ծանրացած շա՜տ ծանրացած   կարկտնուած փողոցներս կը սկսէին Երեւանէն ու Հալէպէն կը հասնէին Փարիզ Պէյրութ Գահիրէ   փողոցներս թնճուկուեցան ու մնացին պատկերներուն հետ ծանրացած   կար ժամանակ կը տանէինք երկու վալիզ -Թխմէ՛, թխմէ՜ … բարակ աւել ու թել պանիր լոլիկի ջուր փոշի…

Քրիստ Խրոյեան – Պէյրութ

ԱՆՎԵՐՆԱԳԻՐ ներսս տեղ մը patchwork-ի պէս կարկտնուած քաղաք մը կայ կարկտնուած փողոցներով ու ծանրացած շա՜տ ծանրացած   կարկտնուած փողոցներս կը սկսէին Երեւանէն ու Հալէպէն կը հասնէին Փարիզ Պէյրութ Գահիրէ   փողոցներս թնճուկուեցան ու մնացին պատկերներուն հետ ծանրացած   կար ժամանակ կը տանէինք երկու վալիզ -Թխմէ՛, թխմէ՜ … բարակ աւել ու թել պանիր լոլիկի ջուր փոշի…

Սիւզան Խարտալեան – Սթոքհոլմ, Շուէտ

ԱՆՎԵՐՆԱԳԻՐ ներսս տեղ մը patchwork-ի պէս կարկտնուած քաղաք մը կայ կարկտնուած փողոցներով ու ծանրացած շա՜տ ծանրացած   կարկտնուած փողոցներս կը սկսէին Երեւանէն ու Հալէպէն կը հասնէին Փարիզ Պէյրութ Գահիրէ   փողոցներս թնճուկուեցան ու մնացին պատկերներուն հետ ծանրացած   կար ժամանակ կը տանէինք երկու վալիզ -Թխմէ՛, թխմէ՜ … բարակ աւել ու թել պանիր լոլիկի ջուր փոշի…

Ազնիւ Գարալէքեան Միքայէլեան – Պէյրութ

ԱՆՎԵՐՆԱԳԻՐ ներսս տեղ մը patchwork-ի պէս կարկտնուած քաղաք մը կայ կարկտնուած փողոցներով ու ծանրացած շա՜տ ծանրացած   կարկտնուած փողոցներս կը սկսէին Երեւանէն ու Հալէպէն կը հասնէին Փարիզ Պէյրութ Գահիրէ   փողոցներս թնճուկուեցան ու մնացին պատկերներուն հետ ծանրացած   կար ժամանակ կը տանէինք երկու վալիզ -Թխմէ՛, թխմէ՜ … բարակ աւել ու թել պանիր լոլիկի ջուր փոշի…