Կալկաթայի Հայոց Մարդասիրական Ճեմարան

Կալկաթայի Հայոց Մարդասիրական Ճեմարան Կալկաթայի Հայոց մարդասիրական ճեմարանը հիմնադրուած է 1821 թուականին, Ս. Նազարէթ հայկական եկեղեցւոյ մերձակայքը՝ հնդկահայ համայնքի եւ հայազգի բարերարներ Աստուածատուր Մուրատխանեանի եւ Մնացական Վարդանեանի նախաձեռնութեամբ: 1825 թուականին ճեմարանին միացուած է Կալկաթայի Գալուցեան հայկական դպրոցը, իսկ 1949 թուականին՝ 1922-ին հիմնադրուած Կալկաթայի Դաւիթեան օրիորդաց հայկական դպրոցը: Մինչեւ 1870 թուականը ճեմարանը ունեցած է իր ինքնուրոյն…

Հայ Կաթողիկէ Մեսրոպեան բարձրագոյն Վարժարան

Հայ Կաթողիկէ Մեսրոպեան բարձրագոյն Վարժարան Ինքնութիւն եւ Առաքելութիւն Հայ կաթողիկէ Մեսրոպեան բարձրագոյն վարժարանը, արուեստից դպրոցին հետ միասին, լիբանանահայկական եւ հայ կաթողիկէ պատրիարքական վարժարան է, մանկամսուրէն մինչեւ երկրորդ պաքալորէայի դասարան: Վարժարանի նպատակն է զարգացնել իր սաներու անհատականութիւնը հոգեւոր եւ ներդաշնակ եղանակով, հնարաւոր դարձնելով, որ անոնք աճեցնեն եւ ամրապնդեն ինքնակայացման իրենց կարողականութիւնը, վստահութեան եւ սեփական կարողութիւններուն հանդէպ հաւատքի մթնոլորտի…

Արեւմտահայերէն… Սփիւռքահայ Գրականութիւն…(1)

Արեւմտահայերէն… Սփիւռքահայ Գրականութիւն…(1) Սփիւռ­քա­հայ գրա­կա­նու­թեան եւ արեւմ­տա­հա­յե­րէ­նի այ­սօր­ուան ու վաղ­ուան մա­սին հն­չող ծան­րա­գոյն յո­ռե­տե­սա­կան ար­ժե­ւո­րում­նե­րը զիս կր­կին մղե­ցին մտո­րե­լու լեզ­ուի եւ գրա­կա­նու­թեան մա­սին ու ան­գամ մը եւս հաս­տա­տե­լու, որ ՉԿԱՅ ԳՐԱ­ԿԱՆ ԼԵ­ԶՈՒ ԵՒ ԳՐԱ­ԿԱ­ՆՈՒ­ԹԻՒՆ, ԵԹԷ ՉԿԱՅ ԴՊ­ՐՈՒ­ԹԻՒՆ ԵՒ ԴՊ­ՐՈՑ: Ու կր­կին՝ ՉԿԱՅ ԳՐԱ­ԿԱՆ ԼԵ­ԶՈՒ ԵՒ ԳՐԱ­ԿԱ­ՆՈՒ­ԹԻՒՆ, ԵԹԷ ՀԱՅ ԴՊ­ՐՈ­ՑԸ ԾԱՆՐ ԹԵ­ՐԱ­ՑՈՒՄ­ՆԵՐ ՈՒ­ՆԻ: Յի­շենք, որ արեւմ­տա­հա­յու­թեան…

Երկու մտորում՝ օրուան համահունչ

Երկու մտորում՝ օրուան համահունչ Ի՜նչ լաւ է, երբեմն դարձնել էջերը այն հատորներուն, որոնք կտակուած են միտքի մարդոց կողմէ: Յաճախ ալ հոն գտնել այժմէական միտքեր, մեր օրերուն զուգահեռ դրուագներ, մերօրեայ կեանքին համահունչ մտորումներ, որոնք պիտի կրնային ուղղորդել շատերը, եթէ… անոնք տրամադիր ըլլային անսալու անոնց: Ուրեմն, այժմ թերթենք ֆրանսահայ գրող, բժիշկ, հրապարակագիր Շաւարշ Նարդունիի (Ասքանազ Այվազեան) երկու…

Տարաբնակ Մարդը Մ. Իշխանի Թատերախաղերուն Մէջ

Տարաբնակ Մարդը Մ. Իշխանի Թատերախաղերուն Մէջ 25 յունուար 1948ին, իր մահէն շուրջ երեք շաբաթներ առաջ, Յակոբ Օշական հարցազրոյց մը շնորհած է Տիգրան Ոսկունիի, որ Մնացորդացի հեղինակին տուած է սփիւռքահայ գրականութեան վերաբերեալ շարք մը հարցումներ, ընդ որում՝ զրոյցի վերջին հարցը՝ «Սփիւռքը թատրոն կրնա՞յ ունենալ»։ Օշականի պատասխանը աւաղում մըն է այդ օրերու սփիւռքահայ թատրոնին, որ կը ներկայանար…

Հայն ու հայ կեանքը՝ Լեռ Կամսարի էջերուն վրայ

Հայն ու հայ կեանքը՝ Լեռ Կամսարի էջերուն վրայ Միշտ նախանձած եմ ֆրանսացիներուն, որոնք երգիծական շաբաթաթերթ մը ունին, «Քանար Անշէնէ», անկողմնակալ եւ արդար, որ հնախոյզի մը պէս կ’երթայ դէպի հնավայրը, անխնայ կը պեղէ, եւ ինչ որ մարդիկ չեն տեսներ կամ չեն ուզեր տեսնել կը փռէ արեւուն տակ, որպէսզի ոչ ոք կարենայ ըսել՝ թէ չէինք իմացած, չէինք…

Տուն Տանող Ճանապարհը

Տուն Տանող Ճանապարհը Երկու ամիս առաջ Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու մէջ մահացաւ հայ անուանի գործիչ Վարդան Գրիգորեան՝ կեանքի հետաքրքրական ուղի անցած պատմաբանը, ակադեմիկոսը, ուսուցիչն ու հանրային գործիչը, որ իր հարուստ կեանքի փորձառութիւնը նկարագրած է «Տուն տանող ճանապարհը» ինքնակենսագրական գիրքին մէջ: Տարիներ առաջ անգլերէնով լոյս տեսած այս յոյժ հետաքրքրական գիրքը Վարդան Գրիգորեանի մահէն մէկ ամիս առաջ հայերէնով…

Գրական մշակութային մեր հարստութեանց յուշարար պատգամաբերը

Գրական մշակութային մեր հարստութեանց յուշարար պատգամաբերը «Ազգ մը չի կորսուիր, երբ գիտէ իր սխալները ճանչնալ եւ ինքը զինքը ուղղել»: Հայ ազգային արժանաւորութեան խորաչափումը կատարող նման պատգամներու բանբերն է հայ գրականութեան անմահներէն Արշակ Չօպանեան (1872-1954): Բազմաշնորհ մեծութիւն մըն է Չօպանեան, որ բարձրադիր իր պատուանդանը նուաճած է հայ գրողներու յաւերժական պանթէոնին մէջ եթէ ոչ անպայման գրական-գեղարուեստական իր…

Սահակդուխտ. առաջին հայ կին բանաստեղծը, երաժիշտը, երաժշտութեան ուսուցչուհին եւ հոգեբուժը

Սահակդուխտ. առաջին հայ կին բանաստեղծը, երաժիշտը, երաժշտութեան ուսուցչուհին եւ հոգեբուժը Սահակդուխտի մասին տեղեկութիւնները մեզի հասած են պատմիչ Ստեփանոս Օրբելեանէն, Ղեւոնդ Ալիշանէն, Մանուկ Աբեղեանէն, բժիշկ Վահրամ Թորգոմեանէն, Նորայր եպիսկոպոս Պողարեանէն, Գրիգոր Յակոբեանէն, Յակոբ Քէոսէեանէն, Շահան Արծրունիէն եւ այլ աղբիւրներէ: Քրիստոնեայ Հայաստանի մէջ 8-րդ դարուն կը յայտնուի առաջին հոգեւոր երգի հեղինակ, երաժիշտ եւ հոգեւոր երաժշտութեան դասատու հայ…

Սփիւռքահայ գրականութիւն

Սփիւռքահայ գրականութիւն Սփիւռքահայ գրականութիւնը որպէս ամբողջութիւն, իր սկիզբէն մինչեւ այս օրը, այնպիսի երեւոյթ մըն է, որ ամբողջական ներկայացման ապա եւ մանրամասն քննարկումի գրեթէ ենթարկուած չէ, բացի քանի մը լայնածաւալ յօդուածներէ, կա՛մ որպէս յառաջաբան դրուած հաւաքածոներու սկիզբը, կամ մամուլին մէջ, որպէս յօդուածաշարք երեւցած, ինչպէս Վահէ Օշականի, Պէպօ Սիմոնեանի, Անդրանիկ Սարեանի, Մինաս Թէօլէօլեանի, Վազգէն Գաբրիէլեանի եւ ուրիշներու…