Երկու վէպեր

ԵՐԿՈՒ ՎԷՊԵՐ 1906-ի նոյեմ­բե­րին Զա­պէլ Ե­սայե­ան կը ձեռ­նար­կէ Փա­րիզ-Գա­հի­րէ եր­կար ու ար­կա­ծա­լից ճամ­բոր­դու­թե­ան մը, պա­յու­սա­կին մէջ՝ ան­տիպ վէ­պի մը ձե­ռա­գի­րը։ Պի­տի հան­դի­պի դեռ նոր կազ­մո­ւող Բա­րե­գոր­ծա­կան Մի­ու­թե­ան ան­դամ­նե­րուն, մա­նա­ւանդ Պօ­ղոս Նու­պար փա­շային, գրա­կան թեր­թի մը հրա­տա­րա­կու­թե­ան հա­մար։ Այդ ծրա­գի­րը չ’ի­րա­կա­նա­նար։ 1907-ի փետ­րո­ւա­րին Ե­սայե­ան կը վե­րա­դառ­նայ Փա­րիզ, սա­կայն ոչ ձեռ­նու­նայն։ Ա­մուս­նին՝ Տիգ­րան Ե­սայե­ա­նին ո­ւղ­ղո­ւած նա­մա­կով կը…

Լոյս Տեսաւ Լիլի Որբերեանի Ասեղնագործութեան Նուիրուած Հատորը

Լոյս Տեսաւ Լիլի Որբերեանի Ասեղնագործութեան Նուիրուած Հատորը 2022ի վերջաւորութեան լոյս տեսաւ Մարաշի ասեղնագործութեան վարպետ Լիլի Որբերեանի (1918-2008) ստեղծագործութիւններուն նուիրուած հատորը: 1994ին, մայրաքաղաք Ուաշինկթըն մէջ, Միացեալ Նահանգներու այդ օրերու առաջին տիկնոջ՝ Հիլըրի Քլինթընի ձեռքով National Endowment for Arts-ի բարձրագոյն մրցանակին` Master Artist-ին արժանացած Լիլի Որբերեանի նուիրուած հատորին հրատարակիչն է անոր զաւակը` Հրաչ Որբերեան, իսկ ձեւաւորողն է…

Դոկտ. Շուշան Կարապետեան Ստանձնեց Հարաւային Քալիֆորնիոյ Համալսարանի Հայագիտականի Վարիչի Պաշտօնը

Դոկտ. Շուշան Կարապետեան Ստանձնեց Հարաւային Քալիֆորնիոյ Համալսարանի Հայագիտականի Վարիչի Պաշտօնը Հարաւային Քալիֆորնիոյ համալսարանի Հայագիտական ուսմանց հիմնարկը կը տեղեկացնէ, թէ ծրագիրի նախորդ վարիչ Սալբի Ղազարեան հրաժարած է իր պաշտօնէն եւ անոր տեղի վարիչի պաշտօնը պիտի կատարէ ցարդ վարիչի օգնականի պաշտօնը ունեցած դոկտ. Շուշան Կարապետեան։ Կը տեղեկացուի, որ Սալբի Ղազարեան պիտի շարունակէ մասնակցիլ Հայագիտականին կարգ մը նախաձեռնութիւններուն…

Երբ եկաւ ազգային գրական լեզու մը ունենալու ժամանակը…

Երբ եկաւ ազգային գրական լեզու մը ունենալու ժամանակը…   1.Վերաբերիլ Արեւմտահայերէնի այս մէկ բայաձեւին դիմաց արեւելահայերէնը ունի երկուքը՝ վերաբերել եւ վերաբերուել (վերաբերվել): Ան  ունի երկու հիմնական նշանակութիւն՝ ա. պատկանիլ, առնչուիլ,  կապ ունենալ, ուղղուիլ, ժողովրդախօսակցական ոճով՝ խառնուիլ. –Անոնց   ակնարկութիւնը քեզի կը վերաբերի: –Այդ գրութիւնդ կը վերաբերի հովուերգական սեռին: բ. վարուիլ, վերաբերում ցոյց տալ. –Պէտք է զգուշ վերաբերիս (վերաբերուես)  մեծաւորիդ հանդէպ: –Նայած թէ տիրուհին  ինչպէս կը վերաբերի (կը վերաբերուի)…