Ի դէմս, ի դիմաց, յանձին ու յանձինս

Ի ԴԷՄՍ, Ի ԴԻՄԱՑ, ՅԱՆՁԻՆ ՈՒ ՅԱՆՁԻՆՍ Հարցում, եւ փորձեցէք լա՛ւ մտածել. Կրնա՞ք պատկերացնել  կացութիւն մը, ուր գտնուիք շրջանակի մը թէ՛ կեդրոնը, թէ՛  շուրջը: Պիտի ըսէք ինչպէ՞ս կարելի է գտնուիլ երկու տարբեր դիքերու վրայ. մենք յառաջդիմակա՞ն ենք, որ ձախը  դաւանինք հրապարակաւ, եւ աջը որդեգրենք… ի ծածուկս: Ես ալ բոլորիդ պէս կը մտածեմ, սակայն ասոնք հասարակ…

Նախաբան. «Սասունցի Դաւիթը Հայ Ժողովուրդն Է, Թուր-Կայծակին` Մեր Ինքնութիւնը»

Նախաբան. «Սասունցի Դաւիթը Հայ Ժողովուրդն Է, Թուր-Կայծակին` Մեր Ինքնութիւնը» Սաունցի Դաւիթ. գեղանկարը՝ Յակոբ Կոջոյեանի   2020 թուականի պատերազմէն յետոյ, Հայաստանի մէջ որոշ չափով աւելի զօրացաւ սեփական արմատներուն հանդէպ ուշադրութիւնը: Մարդիկ աւելի շատ սկսան կարդալ հայոց պատմութեան որոշ ժամանակաշրջաններու ու դէմքերու մասին: Սա հասկնալի է: Պարտութեան եւ մարդկային ու այլ բնոյթի կորուստներուն դէմ յանդիման, հասարակութիւնը` հասկնալով,…

«Բագին»-ի Գրական Ժառանգութիւնը` Թուայնացած ու Առցանց Հասանելի

Հաղորդագրութիւն. «Բագին»-ի Գրական Ժառանգութիւնը` Թուայնացած ու Առցանց Հասանելի Համազգային հայ կրթական եւ մշակութային միութեան պաշտօնաթերթ «Բագին» գրական գեղարուեստական հանդէսը իր 60-ամեակը կը բոլորէ դարու պահանջներուն գոհացում տալով եւ իր ամբողջական գրական արխիւը թուայնացնելով: Աւելի՛ն. «Բագին»-ի աւելի քան քառասուն հազար թուայնացած էջերը տեղադրուած են «Բագին»-ի նորաստեղծ www.pakine.net կայքէջին վրայ` լիովին որոնելի համակարգով: Մինչեւ 2021 թուական «Բագին»-ի իւրաքանչիւր հրապարակուած…

Շնորհահանդէս Դոկտ. Մինաս Գոճայեանի «Փիւնիկեան Ափերէն» Հատորին

Մինաս Փիւնիկի «Փիւնիկեան Ափերէն» Հատորին Շնորհահանդէսը Հինգշաբթի, 23 Մարտի երեկոյեան, Արեւմտեան թեմի առաջնորդարանի համալիրի «Արմէն Համբար» սրահին մէջ տեղի ունեցաւ գաղութիս ծանօթ կրթական մշակ, թերթերու խմբագիր եւ աշխատակից,  հասարակական գործիչ՝ դոկտ. Մինաս Գոճայեանի (Փիւնիկ) «Փիւնիկեան Ափերէն» հատորին շնորհանդէսը։ Ձեռնարկը կազմակերպուած էր ՌԱԿի Արեւմտեան Ամերիկայի Շրջանային վարչութեան կողմէ, մասնակցութեամբ առաջնորդարանի «Զուարթնոց» մշակութային մարմինին, ՀԲԸՄի Մելգոնեան կրթական…

Ս. Զատիկը Տիգրանակերտի Եւ Վագըֆի Մէջ

Ս. Զատիկը Տիգրանակերտի Եւ Վագըֆի Մէջ Պոլսոյ Հայոց Սահակ Բ. պատրիարք հօր հրամանով, Գէորգ Ա. քհնյ. Չնարեան Ս. Զատկի առթիւ, 8 Ապրիլին մեկնեցաւ Տիգրանակերտ։ Ս. Յարութեան տօնի տաղաւարի Ս. պատարագը մատուցուեցաւ տեղւոյն Ս. Կիրակոս եկեղեցւոյ մէջ, Գէորգ Ա. քահանային ձեռամբ։ Տեղւոյն հայերու մասնակցութեամբ մատուցուած Ս. պատարագին ընթացքին տէր հայրը կարդաց պատրիարքին տօնական պատգամը եւ հաղորդեց…