Մոսկուայի Լազարեան ճեմարան

Մոսկուայի Լազարեան ճեմարան   «Կարելի է համարձակ կերպով ըսել. եթէ չըլլային Լազարեանները եւ Ներսէս Աշտարակեցին, ռուսահայերը տակաւին շատ երկար թաղուած կը մնային ասիական խաւարին մէջ։ Անոնց դպրոցներն էին մեզ կեանքի հրաւիրողները։ Այդ դպրոցներէն էր, որ հայու խաւար հորիզոնին վրայ բացուեցաւ գարնանային առաւօտը։ Անոնք երկուորեակներ էին, միատեսակ կը մտածէին ու կը գործէին։ Երկուքին դաւանանքը միեւնոյնն էր,…

Մեր բառարանները, գրաբարն ու արեւմտահայ դպրոցը

Մեր բառարանները, գրաբարն ու արեւմտահայ դպրոցը 1.Մեր  բառարանները Այսօր  հայր Մեսրոպ Ճանաշեանի «Ծաղկաքաղ»-ը կը կարդայի, երբ Գրիգոր Զոհրապի գրիչին տակ գտայ արածադէմ («Ճէյրանը»),  շիջելափառ («Վիսպատէն»), արծաթել («Եղիա Տէմիրճիպաշեան»),  Զապէլ Եսայեանի գրիչին տակ՝ շրջանկար («Սիլիհտարի պարտէզները»), իսկ Սուրէն Պարթեւեանի գրիչին տակ՝ զոշոտող («Հայուհին») բառերը, որոնց… առաջին անգամ կը հանդիպէի: Ուրեմն հայերէնը այսպիսի բառե՞ր ունի եղեր… Եւ եթէ այո՜, հապա ո՞ւր էին ասոնք, մարդ քանի՞ կեանք պէտք…

2023-ի Միջազգային Հրանդ Տինք Մրցանակները

2023-ի Միջազգային Հրանդ Տինք Մրցանակները Միջազ­գա­յին Հրանդ Տինք Մրցա­նակը, ինչպէս ամէն տա­րի, այս տա­րի եւս յանձնո­ւեցաւ Սեպ­տեմբեր 15-ին՝ Հրանդ Տին­քի տա­րեդար­ձին օրը։ Այս տա­րի մրցա­նակը տրո­ւեցաւ Թուրքիայէն «Աչըք ռա­տիօ» ձայ­նասփիւ­ռի ալի­քին եւ Թուրքիոյ դուրսէն՝ Գո­լոմ­պիայէն, «Խո­զէ Ալե­ւար Ռեսթրե­փօ փաս­տա­բան­նե­րու հա­մախմբում»-ին։ Մրցա­նակին նպա­տակն է ըսել որ առան­ձին չեն այն կազ­մա­կեր­պութիւննե­րը եւ խմբակ­նե­րը, որ յոյս կը ներշնչեն…

«Հարսանիք լեռներում․․․»

Պահպանե՛նք, զարգացնե՛նք ու երիտասարդացնե՛նք արեւմտահայերէնը. ահա թէ ինչպէ՛ս Աշխարհացրիւ հայկական սփիւռքին կամ ընդհանրապէս հայութեան համար արեւմտահայերէնի պահպանումն ու զարգացումը պէտք է գերազա՛նց նշանակութիւն ունենան, կամ այդպէ՛ս կ’ակնկալուի առնուազն: Իբրեւ լեզուական եւ մշակութային հարստութիւն` արեւմտահայերէնը առանցքային տարր է հայկական ամուր ինքնութեան պահպանման համար՝ աշխարհի մը մէջ, ուր մշակոյթներու փոխազդեցութեան մնայուն ընթացքը մէկը միւսը կլանելու ենթահողը կը…

Յայտնի եղան «Օրօրա»ի դափնեկիրները

Յայտնի եղան «Օրօրա»ի դափնեկիրները Սեպտեմ­բե­րի 19-ին Նիւ Եոր­­քի մէջ «Օրօ­­րա» մար­­դա­­­սիրա­­կան նա­­խաձեռ­­նութիւ­­նը յայ­­տա­­­րարեց 2024 թ. «Օրօ­­րա»ի հե­­րոս­­նե­­­րու անուննե­­րը, «Քլին­­թոն» հա­­մաշ­­խարհա­­յին նա­­խաձեռ­­նութեան ամե­­նամեայ մի­­ջոցառ­­ման ըն­­թացքին։ Այս հե­­րոս­­նե­­­րէն մէ­­կը դար­­ձաւ «Օրօ­­րա» մրցա­­նակի դափ­­նե­­­կիրը։ Շնորհման արա­­րողու­­թիւնը տե­­ղի պի­­տի ու­­նե­­­նայ 2024 թ. Մա­­յիսին, Լոս Ան­­ճե­­­լես։ 2024 թ. «Օրօ­­րա» մրցա­­նակի դափ­­նե­­­կիրը կը ստա­­նայ 1.000.000 ԱՄՆ տո­­լար պար­­գեւ եւ նո­­ւիրա­­տուու­­թեան շղթան…

Ուսուցիչներու Վերաորակաւորման Դասընթացքը Սկիզբ Առաւ

ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐՈՒ ՎԵՐԱՈՐԱԿԱՒՈՐՄԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՔԸ ՍԿԻԶԲ ԱՌԱՒ Ազգային Ուսումնական Խորհուրդի կազմակերպած ուսուցիչներու վերաորակաւորման միամեայ ծրագիրը սկիզբ առաւ Սեպտեմբեր 16-ին, մասնակցութեամբ աւելի քան 25 ուսուցիչներու, որոնք մեծ խանդավառութեամբ հետեւեցան դոկտ. Յակոբ Չոլաքեանի հայոց լեզուի եւ գրականութեան նուիրուած դասախօսութեան շարքի առաջին դասին։ Դասընթացքը պիտի ունենայ 18 դասապահեր եւ հայոց լեզուի եւ գրականութեան կողքին պիտի աւանդուին հայոց պատմութիւն, Հայ Եկեղեցի…

Պելճիքահայ Կարինէ Մելիքսէթեանը արժանացած է ֆլամանական «N-VA» կուսակցութեան պատուաւոր պարգեւին

Պելճիքահայ Կարինէ Մելիքսէթեանը արժանացած է ֆլամանական «N-VA» կուսակցութեան պատուաւոր պարգեւին   Պելճիքայի ֆլամանական «N-VA» կուսակցութիւնը իր ամէնամեայ՝ արդէն տասնմէկերորդ պատուաւոր պարգեւը յանձնած է ֆլամանական Կենթ քաղաքի բնակիչ հայուհի Կարինէ Մելիքսէթեանին՝ հասարակական կեանքին մէջ ունեցած իր ներդրման համար։ Կարինէ Մելիքսէթեանը Պելճիքա կը բնակի 1996 թուականէն։ Պելճիքա եկած էր որպէս զբօսաշրջիկ, բայց սիրահարուած, ամուսնացած ու մնացած է…

Ախթամար կղզիին վրայ գտնուող Սուրբ Խաչ եկեղեցւոյ պատարագը այս տարի տեղի ունեցաւ աւելի մեծաքանակ մարդոց ներկայութեամբ

Աղթամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցւոյ պատարագն այս տարի աւելի բազմամարդ եղած է Վանայ լիճի Աղթամար կղզիին վրայ գտնուող Սուրբ Խաչ եկեղեցւոյ մէջ կայացած է հերթական պատարագը, որ, ի տարբերութիւն նախորդ տարուան, իր վրայ սեւեռած էր աւելի մեծ ուշադրութիւն: Եկեղեցւոյ վերանորոգումէն ետք Թուրքիոյ կառավարութիւնը տեւական ժամանակ կը հրաժարէր խաչ տեղադրել եկեղեցւոյ գմբեթին վրայ, բայց ի վերջոյ տեղի…

Պահպանե՛նք, զարգացնե՛նք ու երիտասարդացնե՛նք արեւմտահայերէնը. ահա թէ ինչպէ՛ս

Պահպանե՛նք, զարգացնե՛նք ու երիտասարդացնե՛նք արեւմտահայերէնը. ահա թէ ինչպէ՛ս Աշխարհացրիւ հայկական սփիւռքին կամ ընդհանրապէս հայութեան համար արեւմտահայերէնի պահպանումն ու զարգացումը պէտք է գերազա՛նց նշանակութիւն ունենան, կամ այդպէ՛ս կ’ակնկալուի առնուազն: Իբրեւ լեզուական եւ մշակութային հարստութիւն` արեւմտահայերէնը առանցքային տարր է հայկական ամուր ինքնութեան պահպանման համար՝ աշխարհի մը մէջ, ուր մշակոյթներու փոխազդեցութեան մնայուն ընթացքը մէկը միւսը կլանելու ենթահողը կը…

Հայկական «փափուկ ուժը» սփիւռքի մէջ

Հայկական «փափուկ ուժը» սփիւռքի մէջ Ճարտարապետ Մարտիրոս Ալթունեանի անունով փողոց Պէյրութի մէջ. «հայկական փափուկ ուժի» օրինակ մը Վերջերջս հրապարակային քննարկման նիւթ կը դառնայ «փափուկ ուժ» (soft power) եզրը եւ անոր դերակատարութիւնը հայ իրականութեան մէջ: Փափուկ ուժի յղացքը հասկնալու համար բնականօրէն պէտք է դարձնել մետալը, ուր իշխող է «կարծր ուժ»ը (hard power). առանց մէկուն կարելի չէ…